Izvod iz zapisnika s 20. sjednice Skupštine

Zapisnici sjednica12.2.2021. 13:20:50

20. sjednica Skupštine održana je 23.12.2020. godine u Širokom Brijegu u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, s početkom rada u 10 sati.

Sjednicom je predsjedao Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić.

Tajnik Skupštine Julijana Šimović je u ime Stručne službe Skupštine prozvala zastupnike na 19. redovnoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Nazočnost na sjednici Skupštine:

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći zastupnici: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić, Ivan Jelčić.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći zastupnici: Darko Kvesić, Ružica Galić.

Ukupna nozočnost zastupnika: Nazočno: 21 izočno: 0 opravdano izočno: 2.

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći ministri: Toni Kraljević - ministar financija Županije Zapadnohercegovačke, Ružica Mikulić - ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Kristijan Zovko - ministar pravosuđa i uprave, Tomislav Pejić - ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, Dario Sesar - ministar gospodarstva, Miroslav Ramljak - ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Mladen Begić - ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, David Grbavac - ministar unutarnjih poslova, Zdenko Ćosić - predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Ukupna nozočnost ministara: Nazočno: 9 izočno: 0 opravdano izočno: 0.

Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić predložio je slijedeći dnevni red, koji je usvojen većinom glasova nakon što je Zastupnik Dobroslav Bukmir u ime Kluba zastupnika HDZ 1990. predložio određene izmjene Dnevnog Reda, točnije da se točka 3. zamijeni Izvješćem Vlade i Kriznog stožera o stanju tijekom "korona krize", te točka 4. Izviješćem Ministarstva obrazovanja, kulture, znanosti i sporta o stanju u školstvu vezano za istu problematiku. Predsjednik Vlade ŽZH Zdenko Ćosić predlaže usmeno obraćanje ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislava Pejića o trenutnom stanju, a u formalnom smislu Izvješće se može pripremiti za sljedeću Sjednicu Skupštine. Predsjednik Skupštine ŽZH je nazočne pozvao na glasovanje o prijedlogu zastupnika Bukmira, te je konstatirano kako je prijedlog većinom glasova odbijen.

Dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
2.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
3.Prijedlog Zakona o proračunima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (hitan postupak),
4.Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu (hitan postupak),
5.Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu ( hitan postupak),
6.Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pečatu Županije Zapadnohercegovačke,
7.Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje listopad-prosinac 2020. godine,
8.Prijedlog Odluke o razrješenju Nezavisnog odbora za izbor i revizije,
9.Prijedlog Odluke o imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i revizije.

1. Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točki: Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić se obratio Skupštini ŽZH iznijevši podatke o trenutnom stanju i problematici padnemije korona virusa na području ŽZH. Obrazložio je izvješće zadnjih 14 dana od 9.prosinca: broj testiranih, dnevni prosjek zaraženih, oporavljenih i umrlih, postotka hospitaliziranih osoba te broja osoba koje su u (samo)izolaciji. Također je dodao kako se nada da će se dobra praksa pridržavanja mjera i laganog pada broja zaraženih nastaviti i dalje i tijekom nadolazećih blagdana.

Zastupnik Stjepan Vlašić se obraća ministru Pejiću zbog istog pitanja koje je prethodno postavio zastupnik Bukmir. Također traži osvrt ministrice Mikulić o stanju u školstvu tijekom pandemije. Predložio je ministrici da učenici na početku drugog polugodišta krenu na nastavu normalno (barem oni iz nižih razreda).

Ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Ružica Mikulić odgovara na postavljene upite ističući kako se nastava odvija(la) u izvanrednim okolnostima tijekom pandemije koja je uvjetovala prilagodbu nastavnog kadra i samih učenika novonastalim prilikama. Govori o konstantnom broju (prosjeku) učenika i nastavnika koji su bili ili su trenutno pozitivni na korona virus, a najviše ih je bilo u mjesecu studenom. Taj broj se obično kretao oko 21. To je, prema riječima ministrice, dobar pokazatelj kako u školama nije bilo razloga za prekidanje tijeka nastave. Osvrnula se i na prolongiranje školskih praznika te izrazila zadovoljstvo što učenici uopće i pohađaju nastavu koja je bila organizirana jako dobro s obzirom na sve okolnosti, te nisu ostali neocijenjeni.

Zastupnik Dobroslav Bukmir se osvrće na epidemiološke okolnosti u društvu, iznoseći osobne stavove te između ostalog apelira ministrici Mikulić da se učenici vrate redovnoj nastavi početkom drugog polugodišta školske godine.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić pojašnjava sami tijek okolnosti nastalih početkom pandemije u ožujku 2020.godine, broj testiranih osoba, broj pozitivnih itd. te podsjeća nazočne na dobru komunikaciju Zavoda za javno zdravstvo, Stožera i medija. Osvrće se i na statističke podatke testiranih osoba, te zastupniku odgovara na njegovu konstataciju kako je broj zaraženih osoba uvijek nužno puta dva. Na samom početku pandemije, zaraženi su običavali navoditi i do 20 kontakata, a sada je taj broj znatno manji i u tome je problem ističe ministar Pejić.

Zastupnik Damir Jurišić također upućuje pitanje ministru Pejiću vezano za (ne)priznavanje PCR testova na granici, mogu li zdravstvene ustanove u ŽZH pružati usluge testiranja?

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić odgovara kako je problem nedostatak educiranog kadra koji bi obavljao PCR testove, te kako je jedini ovlašteni laboratorij onaj SKB-a Mostar. ŽZH ne može raditi PCR testiranje samostalno jer je, nakon konzultacija s federalnim ministrom Mandićem, konstatirano kako bi onda bio potreban epidemiolog kojeg bi morali povući iz SKB-a Mostar, te bi time onda osiromašili potrebni kadar u bolnici. Ministar je još pojasnio i antigensko testiranje ukoliko bi se okolnosti s korona virusom pogoršale.

Zastupnik Dobroslav Bukmir se ponovno referira na prelazak granice s PCR testom za kojeg je čuo kako se može obaviti na određenim mjestima.

Zastupnik Zvonko Jurišić je suglasan sa zastupnikom Bukmirom kako bi se ovim temama, koje su do sada oduzele dosta vremena na Skupštini, trebalo posvetiti kroz točno određenu točku Dnevnog reda sjednice. Predlaže da se u Grudama što prije osnuje centar u kojem bi se građani mogli testirati te tako lakše prelaziti granicu. Apelira Ministarstvu obrazovanja na obraćanje pozornosti na opremljenost škola za prilagođenu (online i kombiniranu) nastavu tijekom izvanrednih okolnosti pandemije korona virusa te se pita koliko su nastavnog programa učenici mogli prijeći u ovom razdoblju, jesu li barem polovicu? Ministru zdravstva postavlja pitanje o mogućem sukobu interesa, a vezan je za članstvo jedne osobe u dva Upravna odbora različitih ustanova.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić ističe kako sigurno nije greška što ove teme (pandemija i održavanje nastave) nisu zasebne točke Dnevnog reda današnje sjednice. O njima se itekako raspravlja i svakome od zastupnika je dozvoljeno postaviti i po nekoliko pitanja.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić referira se na dio o kojem je govorio zastupnik Jurišić, a tiče se mjesta testiranja na kovid 19. Ministar je uputio dopis Federalnom ministru zdravstva Mariću i ministrici zdravstva iz susjedne županije (gđi.Broćeti) te konstatira kako su oni dužni te serološke testove dostaviti Zavodu za javno zdravstvo ŽZH (imena i prezimena). Spomenuti sukob interesa o kojem je zastupnik Jurišić maloprije govorio, a vezan je za istovremeno članstvo jedne osobe u upravnim odborima dviju ustanova, ministar Pejić ističe kako tu nema sukoba interesa te je objasnio i zašto.

Ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Ružica Mikulić se referira na upite zastupnika Jurišića - najprije osnovnu i naprednu obuku koju su nastavnici imali i veći dio djelatnika ju je prošao te će se s njom i dalje nastaviti, ali ne radi se kombinirani tip nastave kao u Republici Hrvatskoj što ne iziskuje savršeno poznavanje takvog načina rada na računalu. Ministrica Mikulić zatim pojašnjava primjenu izvedenih nastavnih planova i programa u vrijeme pandemije. Dodaje kako su učenici uspjeli do sada prijeći nešto malo manje od planiranog nastavnog programa, te spominje kako će se određene strukovne škole uskoro opremati informatičkom opremom i pristupom internetu. Spomenula je i kako je Vlada ŽZH potpisala sporazum sa Sveučilištem i IT Centrom o digitalizaciji sustava.

Zastupnica Marija Lovrić iznosi i obrazlaže nekoliko upita/prijedloga: braniteljska Zadruga Dragovoljac u Širokom Brijegu - predmet uskraćivanja isplate poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji povrća za 2020.godinu. Drugi upit je usmjeren Učiteljskom vijeću, a vezan je za izricanje pedagoško - stegovne mjere ukor kojeg zastupnica detaljno obrazlaže i misli kako bi na ovaj problem trebalo utjecati Ministarstvo obrazovanja.

Zastupnik Dobroslav Bukmir odgovara zastupnici Lovrić umjesto ministra Sesara (kako sam kaže) - sve su to odradili siguran je, ali nisu u rujnu podnijeli zahtjev jer i u Ljubuškom ima takvih problema, dodaje Bukmir. Velik broj zadruga uopće ne podnese potrebni zahtjev. Zastupnik zatim iznosi određene primjere, vuče paralele i pravi usporedbe.

Zastupnica Marija Lovrić ističe kako je ona samo prenijela ono što su je određeni ljudi zamolili kao zastupnicu, te neće ulaziti u detalje.

Zastupnik Ivan Damjanović izražava zadovoljstvo jer je njegova kritika pozivanja na Poslovnik urodila plodom. Postavlja upit ministru zdravstva Tomislavu Pejiću vezan za broj reinficiranih osoba u ŽZH?

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić odgovara kako je ovaj resor usvojio određeni protokol za dokazivanje reinficiranih osoba - opetovano pozitivan test nakon što je osoba preboljela kovid19 nije nužno odmah reinfekcija, traže se i antitijela. Dakle, ako su antitijela IGG (odnosno postojanje antitijela) u toj osobi zato što je već prije preboljela kovid19, to se onda ne smatra reinfekcijom.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

3. Prijedlog Zakona o proračunima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (hitan postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o proračunima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (hitan postupak).

Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o proračunima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (hitan postupak).

Odbor za obrazovanje, kulturu, šport i mlade i informiranje jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o proračunima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (hitan postupak).

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o proračunima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (hitan postupak).

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o proračunima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (hitan postupak).

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o proračunima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (hitan postupak).

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević ističe osnovne naglaske ovog Zakona - usklađivanje s Federalnim Zakonom o proračunima, no ŽZH ima vlastiti Zakon o proračunima. Naglasak je na fiskalnoj odgovornosti, na uvođenju proračunskog inspektora i interne revizije. Nakon ovog Zakona ide Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva financija prema Vladi gdje će se iskonzumirati ove nove stavke u Zakonu gdje se osniva Odsjek za internu revizuju i uvodi proračunski inspektor.

Zastupnik Zvonko Jurišić pita ministra Kraljevića prestaje li, usvajanjem ovog Zakona, vrijediti Zakon iz 2007.godine? Zastupnik se referira na članak 15. u kojem je proračunski kalendar gdje su instrukcije 1 i 2 za koje se nada kako će se poštovati. Također spominje i nejasnoće vezane za članak 27. stavak 7. koji govori o financijskim planovima izvanproračunskih fondova.

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević ističe kako su ovo pravna pitanja pa bi odgovor radije trebao dati ministar pravosuđa.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

4. Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu (hitan postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu (hitan postupak).

Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun jednoglasno je prihvatio Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu (hitan postupak).

Odbor za obrazovanje, kulturu, šport i mlade i informiranje jednoglasno je prihvatio Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu (hitan postupak).

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatio Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu (hitan postupak).

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatio Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu (hitan postupak).

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata uz jedan glas suzdržan prihvatio je Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu (hitan postupak).

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević podsjeća nazočne na nedavnu zajedničku sjednicu odbora gdje su se svi detalji mogli već čuti. Ističe kako su i vrijeme i kontekst planiranja izuzetno nepovoljni za izradu ovog Proračuna, te kako je spektar socijalnih prava unatoč svemu širok. Nastavilo se s dobrim projektima (nabavka besplatnih udžbenika, prijevoz učenika). Ministar Kraljević zatim obrazlaže prihodovnu stranu Proračuna te tri bitna poreza (prihod od neizravnih poreza koji pripadaju županijama, prihod od poreza na dobit i prihod od poreza na dohodak). Inputi se moraju uvrstiti u prihodovnu stranu Proračuna po revidiranim projekcijama Federalnog ministarstva financija što ujedno predstavlja i dobivanje pozitivnog mišljenja tog resora. U rashodovnoj strani Proračuna, ministar Kraljević ističe najznačajniju stavku - izdaci za bruto plaće i naknade te pojašnjava naravno i sve ostale stavke vidljive u materijalima koji su dostavljeni zastupnicima. Nakon obraćanja ministra Kraljevića, zastupnica Marija Lovrić ulaže tri amandmana:

Zastupnica Marija Lovrić 1. Amandman 'Tekući prijenosi za udruge Vlada', predlaže se skidanje 36. 000,00 km i prebaci na isti ekonomski kod, ali da se doda naziv 'za stipendije studentima'.

Zastupnica Marija Lovrić 2. Amandman se odnosi na tekuće prijenose za poticaje razvoja gospodarstva u ŽZH - Ministarstvo gospodarstva. Predlaže se od planirani iznos umanji za 20.000,00 km te da se prebaci na isti kod, ali kao pomoć gospodarskom društvu za zapošljavanje osoba s invaliditetom 'kutak sreće'. Zastupnica je pročitala i zamolbu priloženu uz amandman.

Zastupnica Marija Lovrić 3. Amandman - dopis Kluba branitelja Grada Širokog Brijega - da se pozicija Ministarstva branitelja umanji za 50.000,00 km te da se taj iznos prebaci Klubu branitelja Široki Brijeg.

Zastupnica Marija Lovrić primjećuje kako je Ured za zakonodavstvo povećao broj zaposlenih, ali se plaće nisu mijenjale. Traži pojašnjenje.

Zastupnik Dobroslav Bukmir kaže kako 3. amandman neće podržati jer sve braniteljske udruge trebaju biti ravnopravne. Također, zastupnik ističe kako će Klub zastupnika HDZ 1990 podržati Proračun komentirajući pojedine pozicije.

Zastupnica Marija Lovrić odgovara zastupniku Bukmiru kako je bitno da se Klub branitelja Široki Brijeg otvori za javnost, a manje je važno s koje pozicije iz Proračuna će se prebaciti potrebna sredstva.

Zastupnik Zvonko Jurišić odmah ističe kako Proračun neće podržati, iako su neki kolege zastupnici (Bukmir) nedavno bili protiv, a sada su promijenili mišljenje osobno, ne kao Klub zastupnika, a danas se oglasio i u ime Kluba zastupnika te podržao Proračun. Zastupnik Jurišić se referira na nova zapošljavanja, njih 9. što očito rezultira i povećanjem broja plaća u određenom iznosu, a to stvara dodatne obveze. Također ističe kako se trebalo razmišljati i o privremenom financiranju dok se ne vidi kada će se situacija s koronom stabilizirati, pa eventualno tada donijeti Proračun. Referira se i na revizorsko izviješće za 2019. godinu koje je dostavila Skupština i na pojedine stavke iz izviješća, te detaljizira o rashodovnoj strani Proračuna.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić upozorava zastupnika na neke postavljene upite, odnosno, na nepotrebnost ponavljanja istih stvari. Ističe kako transparentnost Skupštine nije upitna te kako su materijali pravovremeno dostupni zastupnicima na uvid i u online izdanju.

Zastupnik Dobroslav Bukmir odgovara zastupniku Jurišiću na njegove konstatacije koje se tiču plaća zastupnika i iznosi mu svoje stavove o toj temi.

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević komentira amandmane zastupnice Lovrić, iako će sud o njima donijeti sama Vlada. Osvrće se na spomenuti iznos na poziciji "tekući prijenosi za udruge" i naglašava suradnju s Caritasom BiH. Također dodaje kako nikad nije bio upitan odnos ŽZH prema pitanjima branitelja, a zastupniku Jurišiću odgovara kako su troškovi "rezani" na svim pozicijama na kojima je to bilo moguće i podsjeća ga ne neke prijašnje godine kada su Proračuni usvajani s ogromnim deficitima i kreditima već na početku.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić nazočne poziva na desetominutnu stanku za vrijeme koje će se Vlada očitovati o amandmanima zastupnice Lovrić.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić očitovao se o amandmanima zastupnice Marije Lovrić istaknuvši kako je Vlada nakon razmatranja donijela odluku da ih ne prihvaća.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić poziva zastupnike na glasovanje o amandmanima: Amandman 1. - odbijen većinom glasova, Amandman 2. - odbijen većinom glasova, Amandman 3. - odbijen većinom glasova.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Miličević, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Protiv: Zvonko Jurišić.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 19 protiv: 1 suzdržani: 1.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

5. Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu ( hitan postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu ( hitan postupak).

Odbor za obrazovanje, kulturu, šport i mlade i informiranje jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu ( hitan postupak).

Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu (hitan postupak).

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu (hitan postupak).

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu (hitan postupak).

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata je uz jedan glas suzdržan prihvatio Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu (hitan postupak).

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević u kratkim crtama obrazlaže ovaj Zakon koji prati svaku stavku ovog Proračuna.

Zastupnik Zvonko Jurišić skreće pozornost na članak 37. koji govori o razdjelu 19 stavak 6. koji govori o koncesijama. Predlaže da se taj članak izbriše iz tog Zakona. Isto vrijedi i za članak 39., radi se o razdjelu 20 - sredstva civilne zaštite, stavak 3, 6, 7 i 13. Na tim stavcima su nule i nema potrebe da tu stoje kaže Jurišić i komentira još i članke 41. i 53. te od ministra pravosuđa traži pojašnjenje.

Ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko objašnjava zastupniku kako bi se po nomotehnici izrade propisa ovdje trebalo ostaviti otvoreno pozivanje.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Miličević, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Suzdržani: Zvonko Jurišić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 1.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

6. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pečatu Županije Zapadnohercegovačke

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pečatu Županije Zapadnohercegovačke.

Ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko pojašnjava između ostalog, kako su izmjene uvjetovane prije svega činjenicom da su nazivi tijela pojedinih institucija veliki te da se obim pečata iz tog razloga mora povećati (proširiti) kako bi naziv tijela bio jasan i vidljiv. Ministar Zovko obrazlaže i ostale stavke vezane za ovu točku Dnevnog reda.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Miličević, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

7. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje listopad-prosinac 2020. godine

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje listopad-prosinac 2020. godine.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić ističe kako su od ove godine stranke na Skupštini, tako da se svaka tri mjeseca donosi odluka te ovo ne predstavlja nikakvu novost.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

8. Prijedlog Odluke o razrješenju Nezavisnog odbora za izbor i revizije

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o razrješenju Nezavisnog odbora za izbor i revizije.

Zastupnica Marija Lovrić ističe kako je napravljen redovni natječaj u povjerenstvu i provedene su sve zakonske procedure te je Prijedlog odluke dostavljen predsjedniku Skupštine i sva je dokumentacija dostupna.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

9. Prijedlog Odluke o imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i revizije

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i revizije.

Zastupnik Dobroslav Bukmir ističe važnost pridjeva 'nezavisni' te važnost samog odbora kao takvog.

Zastupnica Marija Lovrić pojašnjava kako je stiglo 12 prijava te kako je u natječaju eksplicirano kako nitko od kandidata ne smije biti član političke stranke.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

Unositelj podataka:

Nikola Bebek

Kreator softvera: Domagoj Skoko

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^