Izvod iz zapisnika s 21. sjednice Skupštine

Zapisnici sjednica12.5.2021. 22:46:22

21. sjednica Skupštine održana je 12.2.2021. godine u Širokom Brijegu u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, s početkom rada u 1100 sati.

Sjednicom je predsjedao Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić.

Tajnik Skupštine Julijana Šimović je u ime Stručne službe Skupštine prozvala zastupnike na 21. redovnoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Nazočnost na sjednici Skupštine:

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći zastupnici: Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić, Ivan Jelčić.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći zastupnici: Mirko Jelić, Tomislav Mandić.

Ukupna nozočnost zastupnika: Nazočno: 21 izočno: 0 opravdano izočno: 2.

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći ministri: Ružica Mikulić - ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Kristijan Zovko - ministar pravosuđa i uprave, Tomislav Pejić - ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, Dario Sesar - ministar gospodarstva, Mladen Begić - ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, David Grbavac - ministar unutarnjih poslova, Zdenko Ćosić - predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći ministri: Toni Kraljević - ministar financija Županije Zapadnohercegovačke, Miroslav Ramljak - ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša.

Ukupna nozočnost ministara: Nazočno: 7 izočno: 0 opravdano izočno: 2.

Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić predložio je slijedeći dnevni red, koji je usvojen jednoglasno.

Dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
2.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
3.Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i streljivu (skraćeni postupak),
4.Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o ustanovama (skraćen postupak),
5.Nacrt Zakona o Vladi Županije Zapadnohercegovačke,
6.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo,
7.Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti.

1. Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točki: Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

Zastupnik Dobroslav Bukmir prvi upit usmjerava prema Ministarstvu obrazovanja, vezano za grb na svjedodžbama

Zastupnik Dobroslav Bukmir drugi upit vezan je za proglašenje elementarne nepogode iz prošle godine na području Ljubuškog.

Zastupnik Dobroslav Bukmir treći upit postavlja Ministarstvu branitelja vezan za dobnu razinu potrebnu za ostvarenje braniteljske egzistencijalne naknade.

Ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Ružica Mikulić je pročitala Izvješće za medije ovog resora. Između ostalog je istaknula projekt digitalizacije sustava, te kako uvjerenje o uspjehu učenika na kraju prvog obrazovnog razdoblja nije u kategoriji svjedodžbe nego tek službene informacije roditeljima o uspjehu njihove djece. Na ispravljanju greške koja se nehotice potkrala, radi se, kao i na osiguranju mehanizma kako se to više ne bi ponovilo. Također je sve roditelje, učenike i nazočne ministrica Mikulić zamolila za strpljenje i razumijevanje.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić obrazlaže kako se aplicira prema namjenskim sredstvima koja su predviđena za slične nevolje. Ćosić ističe kako ne može precizirati o iznosima i da su ta namjenska sredstva na Proračunu Uprave civilne zaštite bila negdje oko 30.000,00 KM i da je sve to odobreno za slučaj elementarne nepogode, a poslije je odlučeno da se ta sredstva udvostruče.

Ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Mladen Begić odgovara zastupniku Bukmiru u vezi egzistencijalne naknade. Ističe kako se trebalo raditi najprije na ispravci Federalnog zakona zbog brojnih članova HVO-a koji nemaju nikakvih dopunskih prava, niti imaju egzistencijalnu naknadu, a svi mlađi od 55 godina. Također je obrazložio i pravo nasljeđivanja primanja.

Zastupnica Marija Lovrić referira se na navode zastupnika Bukmira i podsjeća na inicijative o kojima je govorila na prijašnjim sjednicama.

Zastupnica Marija Lovrić se zanima i za status roditelja njegovatelja, majke četvero i više djece te dodjele stipendije studentima.

Zastupnik Zvonko Jurišić referira se na medijske istupe pojedinaca kad je u pitanju nabavka cjepiva protiv korona virusa u ŽZH. Ističe kako je očekivao obraćanje i Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi o tome kako se to može realizirati. Zastupnik zatim nazočnima iznosi vlastita saznanja o ovoj tematici.

Zastupnik Zvonko Jurišić i prema Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i sporta usmjerava upit, a tiče se privremenih upravnih odbora/povjerenstava pojedinih obrazovnih ustanova - zanima ga kada će se to završiti.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić ističe kako je Federalno ministarstvo zdravstvo, Zavod za javno zdravstvo Federacije i Ministarstvo civilnih poslova Federacije kroz određeni kovaks mehanizam dogovorilo nabavku određenih doza cjepiva na razini cijele Federacije. U taj kovaks mehanizam ulaze cjepiva Pfizer i Moderna jer ih je odobrila Europska agencija za lijekove, stoga, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi i Vlada ŽZH ne radi nikakav projekt u komercijalne svrhe. Što se tiče odobrenja za lijekove na području Federacije - ni kinesko cjepivo ni Sputnik nisu dobili odobrenje agencije i kao takvo se ne može koristiti. Ministar Pejić ističe kako se trenutno radi na popisu kandidata za cijepljenje na području ŽZH.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i streljivu (skraćeni postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i streljivu (skraćeni postupak).

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i streljivu (skraćeni postupak).

Djelatnik Ministarstva unutarnjih poslova Vedrana Majić je u ime Ministarstva unutarnjih poslova ukratko obrazložila ovu točku Dnevnog reda istaknuvši bitne stavke: pitanje amnestije i zamjene zastarjelih isprava o oružju - oružnim listovima. Zatim su obrazložene učinjene izmjene koje su zastupnicima i javnosti dostupne u materijalima kao i na službenim stranicama Skupštine ŽZH.

Zastupnik Ivan Leko u ime Kluba zastupnika HDZ-a BiH ulaže Amandman na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i streljivu koji se odnosi na članak 64.a) stavak 4. predloženih izmjena i dopuna Zakona - riječi policijski komesar se brišu jer se radi o tehničkoj pogrešci.

Zastupnik Zvonko Jurišić predlaže da se, ukoliko ovaj Zakon pretrpi još jednu izmjenu, usvoji potpuno novi Zakon te apelira da se što manje grešaka radi ubuduće.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić poziva na petominutnu stanku tijekom koje će se Vlada očitovati o uloženom Amandmanu.

Ministar unutarnjih poslova David Grbavac nazočne upoznaje s činjenicom kako je Vlada prihvatila Amandman kluba zastupnika HDZ-a BiH.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić daje na glasovanje Amandman kojeg je u ime Kluba zastupnika HDZ-a BiH uložio zastupnik Ivan Leko.

Rezultati glasovanja: Ivan Jelčić - Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke - Poziv na glasovanje

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

4. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o ustanovama (skraćen postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o ustanovama (skraćen postupak).

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o ustanovama (skraćen postupak).

Ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko ističe kako je razlog ove izmjene smanjivanje solidarne odgovornosti prema ustanovama koje su osnovale županije, odnosno jedinice lokalne samouprave. Dodao je kako su kroz ove izmjene još neke nejasnoće koje su bile u primjeni, kao i izmjene drugih zakona su dovele do toga da ne "uskladimo i jednim dijelom i ovaj zakon". Ministar je zatim pojasnio pojedinačno što je mijenjano u kojem članku Zakona.

Zastupnik Dobroslav Bukmir se referira na članak 7. ovog Zakona.

Ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko odgovara kako nisu sve ustanove iste i nisu iste vrijednosti.

Zastupnik Zvonko Jurišić se afirmativno osvrće na ovu točku Dnevnog reda. Ističe kako ne vidi potrebu za skraćenim postupkom, jer ne vidi neku pretjeranu žurbu.

Zastupnica Marija Lovrić se pita, ukoliko ustanova ne može podmiriti svoje obveze cjelokupnom imovinom, te ode u stečaj i ima dugovanja, a osnivač snosi dio sredstava, što će se činiti s onim preostalim dijelom?

Ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko kaže kako je razumio zastupničino pitanje, te kada bi on to uvažio, onda ne bi bilo potrebe mijenjati Zakon.

Zastupnik Ivan Leko obrazlaže kako je ovdje riječ o ustanovama koje ostvaruju određeni prihod, te vlasnik određuje temeljnu glavnicu kojom on jamči za to. Stvar je osoba koje rade s tom ustanovom, na osnovu te temeljne glavnice, hoće li oni ulaziti u poslovni odnos s tim iznosom ili nekim drugim. Ako uđu su većim iznosom, sami snose odgovornost. Dakle, Županija kao vlasnik garantira temeljnom glavnicom koja je određena.

Zastupnik Dobroslav Bukmir se zanima za problematiku pitanja ravnatelja i nadzornih/upravnih odbora, ukoliko dođe do minusa u tim ustanovama?

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Milan Ševo, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 1.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

5. Nacrt Zakona o Vladi Županije Zapadnohercegovačke

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Nacrt Zakona o Vladi Županije Zapadnohercegovačke.

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatio Nacrt Zakona o Vladi Županije Zapadnohercegovačke.

Odbor za obrazovanje, kulturu, šport i mlade i informiranje jednoglasno je prihvatio Nacrt Zakona o Vladi Županije Zapadnohercegovačke.

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatio Nacrt Zakona o Vladi Županije Zapadnohercegovačke.

Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun jednoglasno je prihvatio Nacrt Zakona o Vladi Županije Zapadnohercegovačke.

Odbor za rad, zdravstveno socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata jednoglasno je prihvatio Nacrt Zakona o Vladi Županije Zapadnohercegovačke.

Ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko ističe kako je ovo prva izmjena u ovom Zakonu nakon skoro 17 godina. Namjera izmjena je činjenica koja se pokazala kroz praksu kroz određene nejasnoće koje se nastojalo otkloniti. Ministar Zovko se referirao na izmjene u člancima 2., 5. i 7. te ih ukratko obrazložio.

Zastupnik Dobroslav Bukmir se zanima za članak 13., odnosno kvorum u odlučivanju Vlade u kojem stoji kako Vlada može odlučivati ako je nazočno više od polovine članova, a to je pet. Ako Vlada donosi odluke većinom glasova (od njih npr. pet to je tri), teoretski odluku mogu donijeti tri člana. Zastupnik konstatira kako je to jednostavno ako je u pitanju jednostranačka Vlada i pita se što ako su u pitanju tri stranke? Apelira kako i o tome treba razmišljati.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić odgovara zastupniku kako Ustav definira red stvari i kvorum za rad Vlade je 50% + 1. U ovom slučaju Vlada ŽZH ima 9 članova i 5 članova čini kvorum, svako izvršno radno tijelo donosi odluku većinom nazočnih.

Zastupnik Dobroslav Bukmir ističe ponovno kako se ipak to može dogoditi, ako bi bila višestranačka Vlada.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić odgovara kako Zakon vrijedi za sve vlade, bile one jednostranačke ili višestranačke te podsjeća kako su te stvari regulirane Ustavom.

Zastupnik Zvonko Jurišić konstatira kako se u Zakonu moglo uvrstiti da Vlada ne mora zasjedati ovako kako trenutno to čini, mogu se održavati i video sjednice. Zastupnik dodaje kako nije zadovoljan u potpunosti što se odluke u Vladi donose ovako.

Ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko je pročitao članak iz Ustava koji se odnosi na izvršnu vlast. Riječ je o Amandmanu iz 2002. ili 2003. godine ističe Zovko i obrazlaže točku f, dodajući kako se MPIU prilikom izrade vodilo isključivo Ustavom. Što se tiče video linkova, to je tema Poslovnika o radu Vlade.

Zastupnik Dobroslav Bukmir izražava nadu da će jednog dana i iz redova stranke čiji je i on član, netko biti ministar u Vladi ŽZH i sudjelovati u odlučivanju.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo.

Povjerenstvo za izbor i imenovanja jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo.

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točki: Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti.

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točki: Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Iličić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Miličević, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

Sjednica je završila s radom u 1230 sati.

Unositelj podataka:

Nikola Bebek

Kreator softvera: Domagoj Skoko

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^