Izvod iz zapisnika s 23. sjednice Skupštine

Zapisnici sjednica30.6.2021. 15:03:33

23. sjednica Skupštine održana je 13.5.2021. godine u Širokom Brijegu u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, s početkom rada u 11 sati.

Sjednicom je predsjedao Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić.

Tajnik Skupštine Julijana Šimović je u ime Stručne službe Skupštine prozvala zastupnike na 23. redovnoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Nazočnost na sjednici Skupštine:

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći zastupnici: Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić, Ivan Jelčić.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći zastupnici: Tomislav Mandić, Darko Kvesić.

Ukupna nozočnost zastupnika: Nazočno: 21 izočno: 0 opravdano izočno: 2.

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći ministri: Toni Kraljević - ministar financija Županije Zapadnohercegovačke, Ružica Mikulić - ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Kristijan Zovko - ministar pravosuđa i uprave, Tomislav Pejić - ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, Mladen Begić - ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Zdenko Ćosić - predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći ministri: Dario Sesar - ministar gospodarstva, Miroslav Ramljak - ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, David Grbavac - ministar unutarnjih poslova.

Ukupna nozočnost ministara: Nazočno: 6 izočno: 0 opravdano izočno: 3.

Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić predložio je slijedeći dnevni red, koji je usvojen jednoglasno.

Dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika s 22. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
2.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
3.Izvješće o stanju u Županiji Zapadnohercegovačkoj po pitanju pandemije uzrokovane COVID-om 19,
4.Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pečatu Županije Zapadnohercegovačke,
5.Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje siječanj-ožujak 2021. godine,
6.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke,
7.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku, financijsku politiku i Proračun,
8.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova.

1. Usvajanje Zapisnika s 22. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točki: Usvajanje Zapisnika s 22. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

Zastupnik Dobroslav Bukmir je pozdravio sve nazočne i uputio primjedbu na članove Vlade Županije Zapadnohercegovačke koji nisu prisutni na sjednici Skupštine, pojedinih ministara nema već zadnjih par sjednica, ovo je nepoštivanje nas zastupnika i ove Skupštine, pa nisu ove sjednice tako često pa da ministri ne mogu biti prisutni naglasio je zastupnik Bukmir.

Zastupnik Dobroslav Bukmir je pripremio pitanje Agenciji za privatizaciju naše Županije, zastupnik traži da se dostavi Izvješće o radu za 2020. godinu kao i Plan rada Agencije za privatizaciju za 2021. godinu. Zastupnik smatra da Vlada to izvješće i ne pročita, jer po zastupnikovu mišljenju Agencija za privatizaciju ništa posebno nije ni napravila. Zastupnik ne napada ljude koje rade u Agenciji jer Vlada je ta koja bi trebala malo više pozornosti obratiti na rad kao i poduzeća koja se nalaze u našoj Županiji.

Zastupnik Dobroslav Bukmir je upoznao sve prisutne kako su vjerojatno iz medija pročitali o jednom branitelju koji ima neplaćene račune za struju. Udruga branitelja koja je plasirala tu vijesti i vrši samo promociju je kao navodila da će spriječiti ovrhu. Međutim u međuvremenu su određeni ljudi platili račune za struju i nisu izlazili u medije sa tim i ovim putem im zahvaljujem. Vezano za navedeni problem zastupnik upućuje pismeno pitanje ministru branitelja da mu pismeno dostavi odgovor koji sadrži podatak koliko su novaca i koje Udruge branitelja dobile u 2020. godini?

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je upoznao prisutne, a ujedno i odgovorio zastupniku Bukmiru kako će se predsjednik Vlade i pojedini ministri priključiti uskoro jer trenutno daju izjavu za medije.

Zastupnica Marija Lovrić pozdravlja sve nazočne i upućuje pitanje ministru zdravstva rada i socijalne skrbi Tomislavu Pejiću, radi li se evaluacija rada za djelatnike u Domovima zdravlja i ukoliko se radi na koji način se radi, te ukoliko se ne radi na koji način se smatra to u budućnosti uraditi?

Zastupnica Marija Lovrić također upućuje pitanje ministrici obrazovanja, znanosti kulture i športa Ružicu Mikulić ocjenjuje li se (i radi li evaluacija rada )rad učitelje, nastavnike i profesore i na koji način se radi , te ukoliko se evaluacija i ocjenjivanje ne radi, na koji način se misli uvesti?

Zastupnica Marija Lovrić upućuje upit Uredu za europske integracije da se dostavi jedno izvješće, zastupnicu zanima koji su u tijeku pozivi IPA II i IPA III i na što ćemo se mi kao Županija prijavljivati? Zastupnica smatra da Skupština i zastupnici trebaju imati na uvid to Izvješće i raspolagati navedenim informacijama.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je upoznao zastupnicu Lovrić kao i ostale zastupnike kako su u dodatnim materijalima dobili odgovor na zastupničko pitanje od ministra Pejića.

Zastupnik Zvonko Jurišić pozdravlja sve prisutne i konstatira kako bi volio da su na sjednici nazočni ministar financija i predsjednik Vlade jer zastupnik ima prijedlog ponukan Odlukom Vlade o izdvajanju sredstava iz Proračuna u iznosu 1.300,000, 00 KM za prijevoz učenika. U navedenoj Odluci je vrednovan samo jedan parametar, a to je broj upisanih učenika u 9. razred osnove škole. Temeljem te Odluke i parametara Široki Brijeg je dobio cca 34% što je u iznosu 450,000, 00KM, zastupnik u svom izlaganju konstatira da ne nabraja iznose za ostale gradove i općine. Zastupnik se obraća ministrici Mikulić s prijedlogom da se uvrste još određeni parametri uz ovaj već navedeni. Zastupnik nema ništa protiv da to bude glavni parametar ( broj upisanih učenika u 9 razred) pa čak i 80% sredstava neka ide na to, ali npr danas je temperatura malo niža npr u određenim školama u Posušju se treba paliti i grijanje, pa zastupnik smatra da i teritorijalna površina općina odnosno prijevoza učenika bi trebala biti jedan od parametara, može to biti u omjeru 10-20% jer u pojedinim dijelovima općine Posušje treba dovesti učenika neovisno koji je broj učenika potrošnja je ista naglasio je zastupnik Jurišić. Zastupnik sugerira da to se uvrsti npr. za sljedeću godinu ili kada se bude donosila nova Odluka o izdvajanju iz Proračuna za prijevoz učenika. Zastupnik je naglasio da je Široki Brijeg zasigurno najveći i ima najviše učenika, ali nevezano za punjenje proračuna koliko to čini koja općina ili grad ovo bi trebao biti jedan od parametara naglasio je zastupnik Jurišić.

Zastupnik Zvonko Jurišić iznosi drugi prijedlog uz konstataciju kako je upravo pristigao ministar financija i da mu je drago da je prisutan. Zastupnik podsjeća kako je sudjelovao u raspravi kad je imenovan sadašnji ministar Mupa g. David Grbavac ( i da mu je žao da nije tu trenutno) jer je bivši ministar Zdravko Boras podnio ostavku, odnosno stavio svoj mandat na raspolaganje. Predsjednik Vlade ili Vlada su ga tad sukladno Zakonu o Vladi razriješili dužnosti. Prilikom imenovanja novog ministra ja sam imao raspravu da mi nije drago što je razriješen ministar Boras bez obzira što sam ja sa njim imao žestoke rasprave, ali nikad na osobnoj razini već uvijek kad je u pitanju funkcioniranje Mupa ili iz djelokruga obavljanja poslova. Tada sam u raspravi rekao da smo mi i Vlada Županije Zapadnohercegovačke osudili čovjeka da je za nešto kriv. Ministar pravosuđa je tu i načelo presumpcije poznaje da nitko nije kriv dok mu se ne dokaže krivnja i presuda nije pravomoćna. Meni je drago da je bivši ministar Boras oslobođen optužbi na višem ili županijskom sudu. Meni je drago da je to jedan častan i pošten čovjek koji je radio svoj posao i hrvatski je branitelj i zastupnika Jurišić misli da bi ga Vlada Županije Zapadnohercegovačke trebala rehabilitirati i omogućiti čovjeku eventualno, da ga se ponovno imenuje za ministra Mupa i da odradi svoj mandat do kraja i na taj način da se prizna da smo pogriješili i osudili čovjeka koji nije kriv. U tom procesu bivši ministar Boras se podnio ljudski dao mandat na raspolaganje, razmislite o tom, to je na neki način predsjedniče Skupštine i ljubuška priča. Zastupnik je naglasio kako nema ništa protiv ni ministra Mupa g. Davida Grabvca jer korektno radi svoj posao.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

3. Izvješće o stanju u Županiji Zapadnohercegovačkoj po pitanju pandemije uzrokovane COVID-om 19

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić pozdravlja sve prisutne i iznosi konkretne podatke koje je sačinio Zavod za javno zdravstvo ŽZH. Kada govorimo o korona virusu s danom 12. svibnja 2021. nalazimo se u 382 danu od prisutnosti korona virusa u našoj Županiji. U tom periodu testirano je 26 485 000 osoba, 9322 su bile pozitivne na nalaz korona virusa, od čega je 4664 žena i 4729 muškaraca, prosječna dob oboljelih jeste 47 godina. U istom razdoblju imali smo 8994 oporavljene osobe, nažalost 244 osobe su umrle . Trenutno na nivou Županije su aktivna 184 slučaja. U posljednja 24 sata imamo 8 novooboljelih od 58 testiranih, te 1 umrlu osobu. Po općinama i gradovima trenutna situacija s korona virusom je Široki Brijeg 59, Ljubuški 48, Grude 33 i Posušje 46. Kada govorimo o Sveučilišnoj bolnici trenutno je hospitalizirano 45 osoba, 12 na invazivnoj i 2 na neinvazivnoj ventilaciji. Posljednjih 14 dana je testirano 1100 osoba 172 osobe novooboljele i to je cca 15,6 % ,po gradovima/općinama to je u brojkama 49 Široki Brijeg, 51 Ljubuški, 34 Grude i 38 Posušje. Dnevno prosječno 12 novooboljelih osoba. Hospitalizirano u posljednjih 14 dana je 30 osoba, 10 Široki Brijeg, 7 Ljubuški, 6 Grude i 7 Posušje, umrlo je nažalost 17 osoba. Kada govorimo o cijepljenju jednu dozu cjepiva je primilo 2227 osoba , dvije doze cjepiva je primilo 286 osoba, trenutno dostupno cjepivo je sinofarm i phizer, te u drugoj polovici mjeseca prema službenim podatcima Federalnog zavoda za javno zdravstvo na područje naše Županije bi trebalo doći 2000 doza, dijelom donacije dijelom kovaks mehanizam, cjepiva pfizer i astra zeneca.

Zastupnik Dobroslav Bukmir izažava zadovoljstvo jer treći val pomalo prolazi, samo bi ministra upitao vezano za 4 val i zastupnik misli da trebamo obratiti pažnju na cjepivo i da se što više ljudi cijepi. Svjesni smo ovih teorija zavjere u koje ljudi sve više vjeruju, zastupnik konstatira kako je prebolio koronu, ali će se cijepiti čim dođe na red. Apelira ministru da se što više ljudi cijepi i da na tom treba raditi, umrlih je jako puno našoj Županji, vidimo da se ti sojevi virusa mijenjaju što će biti kada dođe 4 val?

Status točke dnevnog reda: Primljeno na znanje.

4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pečatu Županije Zapadnohercegovačke

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pečatu Županije Zapadnohercegovačke

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pečatu Županije Zapadnohercegovačke

Ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko pozdravlja sve prisutne i konstatira kako je ovaj Zakon već bio u proceduri, znači prošao je redovnu proceduru. Inicijativa za izmjenom ovog Zakona je pokrenuta od tijela uprave i gradskih tijela vezano za obim pečata, jer se na isti nije mogao utiskati naziv institucije i da bude vidljiv. Naravno uz te izmjene uradili smo i druge stvari za koje smo smatrali da su potrebne naglasio je ministar Zovko. Prva 2. članka su rađena na način da se mijenjaju skraćenice ( pečat - Županija, Županija - Zapadnohercegovačka). Dozvoljeno je ovim Zakonom da općine odnosno gradovi na svoj pečat mogu staviti svoj grb, do sada je bilo propisano da stoji grb Županije. Na njima je da odluče da li će staviti svoj ili će ostaviti grb Županije naglasio je ministar Zovko. Obim pečata je povećan sukladno zahtjevima institucija, također je uvedena novina da kada netko ponese zahtjev za izdavanje pečata ima mogućnost žalbe na način da može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom, do sada nije bilo nikakvog pravnog lijeka. Proglašenje pečata nevažećim također je novina do sada je to bilo danom objave u Narodnim novinama, a sada predviđamo da je to kada se podnese zahtjev u policijsku upravu MUPa da se pečat proglašava nevažećim, isto je bilo potrebno propisati kako u međuvremenu od proglašenja do objave u Narodnim novinama ne bi dolazilo do zlouporabe pečata. Nadalje ukinut je rok za izradu pečata već je određen mnadat iz razloga ukoliko ovlaštena pečatoreznica ne bude radila kako je propisano može se raskinuti suradnja naglasio je ministar Zovko. Propisano je da rukovoditelj sam treba odlučiti kada i na koji način će uništiti pečat i da to ne može odraditi nitko mimo njegovog znanja. Ministar Zovko je rekao da stoji na raspolaganju ukoliko netko ima nekih pitanja.

Zastupnik Zvonko Jurišić konstatira kako je ministar Zovko i njegovo ministarstvo uložilo puno napora na izradu ovog Zakona i to je jako dobro obrazloženo. Zastupnik ima primjedbu - amandman na jednu gramatičku grešku u članku 3. riječ "tjela" treba zamijeniti riječju " tijela".

Zastupnik Zvonko Jurišić ističe kako je ovim zakonom omogućeno da jedinice lokalne samouprave same mogu odlučiti i propisati da li će staviti grb Županije ili grb grada/općine, na pečat ,pa se zastupnik pita jeli to dobro jer i ne zna točno tko o tom odlučuje da li načelnik/ gradonačelnik ili općinsko/gradsko vijeće? Da li smo na taj način doveli u poziciju da se to politizira i propisiva se različito, jer je to do sada vrlo bilo jasno naglašava zastupnik Jurišić.

Ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko se slaže da je to gramatička greška u članku 3. te se slaže da se ispravi, odnosno da se prihvati amandman - primjedba. Kada govorimo o pečatu oblik i veličina će biti isti, ali svi zakoni koji su predlagani u mom mandatu su išli na način da svaka razina vlasti uređiva svoje institucije, pa samim tim i izgled pečata i neka to same odrede jedinice lokalne samouprave .Mislim da je takva praksa i u ostalim jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini naglasio je ministar Zovko.

Predsjednik Skupštine Ivan Jelčić pozvao je na glasovanje o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pečatu Županije Zapadnohercegovačke zajedno s Amandmanom-primjedbom zastupnika Jurišića da se u članku 3. riječ "tjela" zamjeni riječju "tijela".

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

5. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje siječanj-ožujak 2021. godine

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje siječanj-ožujak 2021. godine

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić je obrazložio točku Dnevnog reda Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje siječanj-ožujak 2021. godine, naglasivši kako su na posljednoj sjednici usvojeni kriteriji, a danas se usvaja Odluka o raspodjeli tih sredstava kada su u pitanju političke stranke.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke

Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje Marija Lovrić je kratko obrazložila kako je Povjerenstvo na svojoj 21. sjednici održanoj 12. svibnja 2021. usvojilo predmetne odluke. Naime dvije zastupnice stupile u brak i promijenile prezime, stoga su predviđene i izmjene i dopune Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke, Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku, financijsku politiku i Proračun i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku, financijsku politiku i Proračun

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku, financijsku politiku i Proračun

Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje Marija Lovrić je kratko obrazložila kako je Povjerenstvo na svojoj 21. sjednici održanoj 12. svibnja 2021. usvojilo predmetne odluke. Naime dvije zastupnice stupile u brak i promijenile prezime, stoga su predviđene i izmjene i dopune Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke, Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku, financijsku politiku i Proračun i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova

Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje Marija Lovrić je kratko obrazložila kako je Povjerenstvo na svojoj 21. sjednici održanoj 12. svibnja 2021. usvojilo predmetne odluke. Naime dvije zastupnice stupile u brak i promijenile prezime, stoga su predviđene i izmjene i dopune Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke, Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku, financijsku politiku i Proračun i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

Sjednica je završila s radom u 1145 sati.

Unositelj podataka:

Nikola Bebek

Kreator softvera: Domagoj Skoko

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^