PRIOPĆENJE ZA JAVNOST S 24. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽZH

Priopćenja sa sjednica30.6.2021. 15:19:59

Skupština Županije Zapadnohercegovačke zasjedala je u srijedu 30. lipnja 2021. godine u Širokom Brijegu na još jednoj sjednici u nizu. Dvadeset četvrtu sjednicu karakterizirale su brojne točke Dnevnog reda među kojima su, uz uobičajene: usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi, zastupnici usvajali još deset točaka. Treću po redu – Izviješće o stanju u Županiji Zapadnohercegovačkoj po pitanju pandemije uzrokovane COVID-om 19 nazočnima je približio ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić koji je između ostalog iznio brojčane podatke o cijepljenom dijelu stanovništva ŽZH, broju testiranih osoba u ovom razdoblju te o novooboljelima i govorio o budućim smjernicama.

Prijedlog Zakona o Vladi – četvrta točka Dnevnog reda koju je obrazložio ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko istaknuvši kako se nakon duže vremena radi novi Zakon o Vladi zbog određenih nedoumica koje su postojale u postojećem Zakonu. Nakon zastupničke rasprave ova točka Dnevnog reda usvojena je jednoglasno.

Petu točku Dnevnog reda obrazložila je predstavnica Ministarstva unutarnjih poslova. Riječ je o Prijedlogu Zakona o izmjenama Zakona o unutarnjim poslovima Županije Zapadnohercegovačke (skraćeni postupak), a mijenjaju se članci koji govore o temeljnim ustrojbenim jedinicama, odnosno usklađuje se s određenim aktima. Ovaj prijedlog Zakona usvojen je jednoglasno.

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke kao šestu točku ukratko je pojasnio predsjednik Skupštine Ivan Jelčić. Predmetna točka usvojena je jednoglasno.

Predsjednik Jelčić je također obrazložio točku sedam: Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje travanj-lipanj 2021. godine. Zastupnici su bili jednoglasni pri usvajanju ovog Prijedloga Odluke.

Zatim su uslijedila četiri Prijedloga Zaključka. Prvi od njih bio je Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu i usvojen je jednoglasno.

Drugi Prijedlog Zaključka je o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine detaljno je obrazložio ministar financija Toni Kraljević koji je izrazio zadovoljstvo ostvarenim suficitom s obzirom na nepovoljno razdoblje koje je uzrokovala pandemija korona virusa. Ministar Kraljević je obrazložio predmetno izviješće pojašnjavajući svaku stavku, uz napomenu kako određene pozicije koje su se do sada vodile vanbilančno su u ovoj godini uvrštene u bilancu, odnosno ukupni dug ŽZH. Ministar naglašava kako je Županija u ovom teškom razdoblju uredno izvršavala sve svoje financijeke i socijalne obveze, te uspjela platiti veliki dio duga koji se odnosi na doprinose iz prijašnjih godina.

Izvješće o radu Županijskog Pravobraniteljstva za 2020. godinu je nakon obrazloženja pravobranitelja Mate Lončara usvojeno jednoglasno, a prijedlog Izvješća o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za 2020. godinu nakon obrazloženja predsjednika Odbora Drage Martinovića je usvojeno s tri glasa protiv (Zvonko Jurišić, Dobroslav Bukmir i Marija Lovrić), te jedan glas suzdržan (Ante Pavlović).

Dvije posljednje točke kojima je zaključen rad sjednice bili su Zaključci: o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu i prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu. Usvojene su jednoglasno.

Nakon što su iscrpljene sve točke Dnevnog reda, sjednica koja je sazvana na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, br. 10/03), a kojom je kao i uobičajeno predsjedavao predsjednik Ivan Jelčić, privedena je kraju.

Stručna služba Skupštine

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^