Izvod iz zapisnika s 24. sjednice Skupštine

Zapisnici sjednica10.9.2021. 12:50:09

24. sjednica Skupštine održana je 30.6.2021. godine u Širokom Brijegu u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, s početkom rada u 12 sati.

Sjednicom je predsjedao Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić.

Tajnik Skupštine Julijana Šimović je u ime Stručne službe Skupštine prozvala zastupnike na 24. redovnoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Nazočnost na sjednici Skupštine:

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći zastupnici: Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić, Ivan Jelčić.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći zastupnici: Mirko Jelić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Darko Kvesić.

Ukupna nozočnost zastupnika: Nazočno: 20 izočno: 0 opravdano izočno: 3.

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći ministri: Toni Kraljević - ministar financija Županije Zapadnohercegovačke, Ružica Mikulić - ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Kristijan Zovko - ministar pravosuđa i uprave, Tomislav Pejić - ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, Dario Sesar - ministar gospodarstva, Miroslav Ramljak - ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Mladen Begić - ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, David Grbavac - ministar unutarnjih poslova, Zdenko Ćosić - predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Ukupna nozočnost ministara: Nazočno: 9 izočno: 0 opravdano izočno: 0.

Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić predložio je slijedeći dnevni red, koji je usvojen jednoglasno.

Dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika s 23. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
2.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
3.Izvješće o stanju u Županiji Zapadnohercegovačkoj po pitanju pandemije uzrokovane COVID-om 19,
4.Prijedlog Zakona o Vladi Županije Zapadnohercegovačke,
5.Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o unutarnjim poslovima Županije Zapadnohercegovačke (skraćeni postupak),
6.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
7.Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje travanj-lipanj 2021. godine,
8.Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu,
9.Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine,
10.Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobraniteljstva za 2020. godinu,
11.Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za 2020. godinu,
12.Zaključak o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu,
13.Zaključak o prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu.

1. Usvajanje Zapisnika s 23. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Zastupnica Marija Lovrić referira se na svoj upit koji je postavila ministru Pejiću i ministrici Mikulić, a za kojeg je predsjednik Jelčić prema njezinim riječima, to već smatrao objašnjenim, no zastupnici nije poznato da je odgovor na njezino pitanje pristigao u materijalima. Zastupnica je ponovno pročitala pitanja koja se odnose na evaluaciju djelatnika domova zdravlja i ocjenjivanje rada prosvjetnih djelatnika?

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić odgovara zastupnici Lovrić vezano za usmena pitanja, kako su ministri tu bili prisutni te jedino ako je ostalo nekakvih nedoumica, najbolje bi bilo da zastupnica ponovno postavi pitanje, ili ga eventualno pošalje pismenim putem.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

Zastupnik Dobroslav Bukmir podsjeća kako je dobio odgovor na svoja dva postavljena upita; vezano za Agenciju za privatizaciju (što su usvojili, Izviješće agencije), zatim Vlada ŽZH i tu zastupniku nije jasno što su usvojili te kako svake godine vjerojatno ide isto za zemljište u Ljubuškom koje vrijedi 200 KM po kvadratu, bi li ga držali 25 godina neriješeno. Zastupnik komentira renoviranje hotela u Grudama te neriješen status nekadašnje Tkaonice u Ljubuškom.

Zastupnik Dobroslav Bukmir drugo pitanje usmjerava ministru Begiću te ističe kako je zastupnik dobio popis, no on je ipak postavio upit vezan za jednog branitelja te je, prema njegovim tvrdnjama, pogrešno shvaćen i kasnije prozivan po internetskim portalima. Smatra kako se problemi (određenih) branitelja moraju konkretno rješavati, a ne jedino kad ih se objavi na portalima pa onda jedino to bude poticaj za pomoć. Također smatra kako bi dobnu granicu branitelja koji ostvaruju pravo na 'egzistencijalnu naknadu' trebalo spustiti na 53 godine.

Zastupnica Marija Lovrić postavlja zastupničko pitanje ministrici Mikulić: koliko je učenika upisano u prve razrede osnovnih škola 21./22. godinu budući da su mediji prenijeli kako je znatno manji broj upisanih učenika (5902 učenika manje u BiH u odnosu na prošlu školsku godinu). Potiče na promptnost pri rješavanju ovog problema na razini ŽZH. Podsjeća na svoju inicijativu naknade za majke četvero i više djece, te iznosi primjer Ljubuškog koji sufinancira dječji boravak u vrtićima. Manjak djece u školi dodaje Lovrić, rezultirat će viškom prosvjetnog kadra pa se što prije treba krenuti s mjerama.

Zastupnica Marija Lovrić ističe kako je njezina druga inicijativa upućena ministru gospodarstva ili čak ministru financija, a riječ je o izdvajanju sredstava iz Proračuna ŽZH za poticanje projekta 'Žene u poduzetništvu'. Zastupnica predlaže da se do kraja godine raspiše natječaj i izdvoje sredstva u iznosu 250.000,00 KM za sufinanciranje pokretanja malih biznisa kojima su osnivači i pokretači žene. Ovo bi, smatra Lovrić, bio dobar korak prema uključivanju žena u poduzetništvo i samim time bi se smanjila nezaposlenost. Naglasak bi trebalo staviti na obrte i mikro tvrtke.

Zastupnik Zvonko Jurišić iznosi problem koji je po njegovom mišljenju aktualan u ŽZH, a riječ je o dobivenim sudskim tužbama. Riječ je mahom o prosvjetnim djelatnicima gdje je izvjesni odvjetnik Predrag Mišić koji ima punomoć zastupati prosvjetare, i prema tomu zastupao ih je te je temeljem tih tužbi isplaćeno lani 159.000,00 KM, a ove godine 129.000,00 KM. Nakon svega se pojavio problem jer se odvjetnik ne javlja, nedostupan je, a neki od prosvjetnih djelatnika su u međuvremenu umrli ili su umirovljeni. Imaju ovrhe, te im od Pravobraniteljstva ŽZH dolaze zahtjevi za plaćanje takse. Zastupnik je razgovarao s nekim prosvjetarima, predstavnicima sindikata koji i ne znaju što im je više činiti itd., a po svemu se čini kako spomenuti odvjetnik neće isplatiti potrebni novac za ovrhe jer ga, između ostalog Odvjetnička komora na to ne može prisiliti iako je protiv njega pokrenut disciplinski postupak. Zastupnik smatra kako su ministrica obrazovanja i ministar Mupa trebali stupiti u kontakt s predstavnicima sindikata i pomoći u tome s kolegama u Mostaru, jer se ovdje evidentno radi o kaznenom djelu otimačine i krađe. Jurišić se referira i na skoro izjednačavanje prava prosvjetnih djelatnika s istom stručnom spremom koji obavljaju iste poslove kako ljudi imaju iste koeficijente, a kolektivnog ugovora nema već drugu godinu - pristići će i te tužbe (kao i u Mostaru). Zastupnik apelira na rješavanje tog problema kako to sutra ne bi bilo na teret Proračuna ŽZH.

Zastupnica Marija Lovrić napominje kako je predsjedniku uputila jedan mail za održavanje tematskih sjednica: - izviješće Ureda na europske integracije o realiziranim projektima te planovi za daljnje razdoblje - upravljanje otpadom na području ŽZH - razvoj turizma i turističke djelatnosti - izrada strategije za mlade

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić odgovara zastupnici kako je Kolegij razmatrao prijedloge zastupnice Lovrić te kako će uskoro dobiti traženi odgovor.

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević odgovara zastupniku Jurišiću kako je sve izrečeno samo potvrda kako ŽZH isplaćuje ovrhe koje terete njezin transakcijski račun i dodaje kako je u prošloj 'pandemijskoj' godini po toj osnovi isplaćeno 1. 464 202,00 KM, a u ovoj godini već 555 157,00 KM što je sumarno godini dana 2. 019 000,00 KM. Kraljević ističe kako je resor upoznat sa spomenutim problemom i on je izvan ingerencije financija, ali i dalje je problem. Ministar Kraljević predlaže da Ivica Gavran iz Ministarstva financija da dodatno objašnjenje ove problematike.

Šef računovodstva Riznice Ministarstva financija ŽZH Ivica Gavran odgovorno tvrdi da je sve išlo preko Riznice računovodstva, išlo se po redoslijedu zaprimanja. Isplaćivana je glavnica, pune kamate i troškovi postupka i ovrhe. Vezano za odvjetnika Predraga Mišića koji je u Ministarstvo financija došao krajem rujna na poziv Ivice Gavrana, kako bi mu on uručio specifikaciju imena i prezimena na koga se točno odnosi i koliko glavnice i kamata tamo gdje je on bio opunomoćenik (158 000,00 KM) po rješenju suda koji ga je opunomoćio na osnovu što je potpisano od strane davatelja punomoći. Gavran tvrdi da Riznica i Financije nisu napravili nikakvu grešku te kako je osobno predao specifikaciju isplata odvjetniku Mišiću kako bi ovaj mogao u što skorijem roku prebaciti na račune svojih davatelja punomoći. U travnju je isplaćen drugi krug nakon čega se odvjetnik nije javljao, a Riznica i Financije su održavali sastanke sa sindikatima i rade sve da se njihov problem riješi.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

3. Izvješće o stanju u Županiji Zapadnohercegovačkoj po pitanju pandemije uzrokovane COVID-om 19

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić obratio se Skupštini istaknuvši kako je u navedenom razdoblju testirano 407 osoba od kojih je sedam novooboljelih (po tri iz Ljubuškog i Širokog, te iz Posušja jedna). Što se tiče hospitalizacija u navedenom razdoblju, tri osobe su hospitalizirane i stabilno su. Što se tiče smrtnosti, u posljednjih 14 dana nije bilo smrtnih slučajeva u ŽZH. Od 23.3.2020. kada je zabilježena prvooboljela osoba od kovida 19 testirano je 28 391 osoba, od toga je 9427 bilo pozitivnih te 255 osoba koje su nažalost izgubile bitku s bolešću. Prosječna dob pozitivnih pacijenata bila je 47 godina, a spolna struktura: 4673 ženske osobe, a 4754 je bilo muških. Što se tiče cijepljenja na području ŽZH 9490 osoba je procijepljeno, od toga prvom dozom 5481, a drugom dozom 4009 osoba. Trenutno je na raspolaganju 1500 doza cjepiva koje su dobili početkom ovog tjedna (Astra Zeneca, Pfizer i Sinovac).

Zastupnik Dobroslav Bukmir se referira na dio izlaganja ministra Pejića koji se odnosio na cijepljenje te komentira kako je to u postotku ipak premalo. Traži komentar ministra Pejića, što učiniti ako se pojavi delta virus, te što s populacijom koja se ne želi cijepiti?

Zastupnica Marija Lovrić želi znati je li bilo nuspojava kod cijepljenih osoba?

Zastupnik Damir Jurišić pita ministra Pejića kolika je razina smrtnosti cijepljenog stanovništva u ŽZH u odnosu na prosjek EU?

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić odgovara zastupniku Bukmiru ističući kako je njegov pristup cijepljenu primjer građanske odgovornosti. ŽZH je uputila zahtjev Ministarstvu zdravstva RH kako bi se znalo koji su se građani ŽZH ipak odlučili cijepiti u RH zbog nedovoljnog broja cjepiva kojeg ŽZH dobiva s federalne razine. Ništa se više ne može učiniti po pitanju dolaska cjepiva, ističe Pejić i dodaje kako trenutno ima doza koja ima (1500 doza). Što se tiče mogućnosti dolaska većeg vala Delta soja na području ŽZH, s obzirom na stopu procijepljenosti i broj osoba koje su preminule, mora se ići u pravcu stvaranja kolektivnog imuniteta i poticati stanovništvo na cijepljenje jer je to jedini način kako bi se zaštitili. Što se tiče pitanja zstupnice Lovrić vezano za nuspojava nakon cijepljenja na području ŽZH - one nisu zabilježene ističe ministar Pejić, kao niti jedan smrtni slučaj, što je odgovor na pitanje zastupnika Damira Jurišića. Također je dodao kako se ne može uspoređivati ŽZH i EU po pitanju stope smrtnosti; postoji egzaktan broj - 255 preminulih osoba od korona virusa u ŽZH i ta stopa smrtnosti je veća nego u EU, ali tu su brojni parametri koji utječu na stopu smrtnosti. Između ostalog, BiH je vodeća država u regiji po broju smrtnih slučajeva od korona virusa što svakako nije zanemariv podatak.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

4. Prijedlog Zakona o Vladi Županije Zapadnohercegovačke

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo je prihvatilo Prijedlog Zakona o Vladi Županije Zapadnohercegovačke s 5 glasova za i 1 suzdržanim .

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova je prihvatio Prijedlog Zakona o Vladi Županije Zapadnohercegovačke (od 7 članova nazočno je bilo njih 5 koji su bili jednoglasni).

Ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko ističe kako je riječ o Zakonu koji je bio u formi nacrta na Skupštini. Nakon 2004.godine radi se novi Zakon o Vladi jer je u postojećem zakonu bilo dosta nedoumica te se kroz ovaj Zakon dosta stvari nastojalo pojasniti. Riječ je o određenim nadležnostima kojih u dosadašnjem Zakonu nije bilo, proširene su neke nadležnosti, ne sve; prilikom smjene ministra mijenja se samo taj ministar; uveden je tekst prisege kojeg do sada nije bilo; način izglasavanja nepovjerenja Vladi; ostavka predsjednika Vlade pri čemu je sva Vlada u ostavci jer je predsjednik mandatar; ostavka ili smjena člana Vlade; predsjednik Vlade može Skupštini predložiti smjenjivanje ministra ukoliko ne zadovoljava svojim radom u skladu s važećim propisima; privremena spriječenost predsjednika; uredbe, odluke i rješenja ostaju nepromijenjeni. Jedina promjena na prijašnji tekst na Nacrt je u članku 27. gdje je dodano 'ako nije u suprotnosti si ovim Zakonom'.

Zastupnik Zvonko Jurišić smatra da je dobro što se ovaj Zakon usvaja te ističe neke nejasnoće u obrazloženju, točnije u članku 5 oko imenovanja i potraživanja Vlade. Zastupnik smatra kako je trebalo promijeniti određene članke poslovnika Skupštine, jer tamo gdje se poziva na Amandman 30 iz 2003., te Amandman 50 i 51 iz 2011.godine koji se tiču članka 26 i 29 a) - na koji se način Vlada imenuje odnosno potvrđuje, jer u našem poslovniku ističe Jurišić, u članku 185 koji govori nešto drugo. U programu rada Skupštine, već drugu godinu zaredom nema izmjene ili dopune poslovnika o radu Skupštine te stoga tu treba intervenirati kaže zastupnik. Također apelira na ispravku gramatičkih grešaka kojima obiluje predmetni Zakon te vuče paralelu s puno boljim radom Skupštine po tom pitanju.

Zastupnik Dobroslav Bukmir kratko se osvrće na predmetni Zakon ističući kako je suglasan s konstatacijama zastupnika Jurišića.

Ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko se osvrnuo prvo na Poslovnik ističući kako Skupština ne može predvidjeti u svom programu izmjenu Poslovnika dok se ne promijene zakoni. Što se tiče točke D, prilikom pokretanja neke inicijative Skupština će upitati Vladu za mišljenje, je li ta inicijativa opravdana ili ne. Ministar je uvjeren da se to odnosi na taj dio, odnosno mišljenje u tom smislu, odnosno autentična mišljenja.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

5. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o unutarnjim poslovima Županije Zapadnohercegovačke (skraćeni postupak)

Djelatnik Ministarstva unutarnjih poslova Vedrana Majić ukratko je obrazložila o kojim je izmjenama točno riječ. Dosadašnji članak 12 koji je donosio temeljne ustrojbene jedinice: kabinet ministra, sektor potpore, sektor administracije, koje su Zakonom bile točno propisane. MUP će izmjenama članka 12 Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu utemeljiti temeljne ustrojbene jedinice resora kako najučinkovitije odgovara obavljanju poslova i zadataka iz same nadležnosti Ministarstva. Također, člankom 12 stavak 2 ministar može utvrditi unutarnje temeljne ustrojbene jedinice kako bi se odredilo učinkovitije obavljanje poslova iz nadležnosti samih temeljnih ustrojbenih jedinica. Kako se MUP sastoji od Uprave policije i temeljnih ustrojbenih jedinica Ministarstva, dosadašnjim člankom 16 propisane su temeljne ustrojbene jedinice Uprave policije, Dakle, izmjenama članka 16 Uprava policije iz svoje nadležnosti propisat će temeljne ustrojbene jedinice Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu kako bi se što učinkovitije obavljale dužnosti temeljne ustrojbene jedinice. Također, članak 17 se mijenja i uspostavljaju se područne ustrojbene jedinice u gradovima Ljubuški i Široki Brijeg i u općinama Posušje i Grude.

Zastupnik Zvonko Jurišić se pita jesu li u obzir uzeto mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave, pogotovo u drugom dijelu koji se odnosi na članak 20 temeljnog Zakona?

Djelatnik Ministarstva unutarnjih poslova Vedrana Majić odgovara kako mišljenje o kojem zastupnik Jurišić govori nije ignorirano nego izmjene nisu išle u tom pravcu - mijenjaju se samo temeljne ustrojbene jedinice i propisuju se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu.

Zastupnica Marija Lovrić pita hoće li se raditi izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu?

Djelatnik Ministarstva unutarnjih poslova Vedrana Majić odgovara zastupnici Lovrić da temeljem Uredbe koju je donijela ŽZH ministarstva trebaju uskladiti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu s tom Uredbom u zadanom vremenu i MUP se nada da će ga što prije uskladiti.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić ukratko pojašnjava kako je ovdje riječ o usklađivanju s Uredbom o načelima za utvrđivanje unutarnjeg ustrojstva županijskih tijela uprave i županijskih upravnih organizacija, gradskih i općinskih tijela uprave i pravnih organizacija.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

7. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje travanj-lipanj 2021. godine

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje travanj-lipanj 2021. godine.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić podsjeća kako su novčana sredstva za političke stranke 'na Skupštini' nedavno su postavljeni kriteriji i sada se donosi Odluka kako raspodijeliti ta sredstva.

Rezultati glasovanja: Ivan Jelčić - Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke - Obrazloženje

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

8. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu.

Zastupnik Zvonko Jurišić se afirmativno osvrće na inovativnost, kako ju sam naziva. Ističe kako sami naziv točke dnevnog reda i predmetnog Izviješća nisu podudarni, ali to ne mijenja na stvari. Zastupnik upozorava na određena pravopisna odstupanja na koja bi trebalo obratiti pozornost. Također, dodaje kako u Programu rada Skupštine nije određeno koliko će se održati sjednica, jer je evidentno kako se održavaju po potrebi, odnosno kako pristižu materijali.

Zastupnik Dobroslav Bukmir se afirmativno osvrće na Skupštinu i na rad zastupnika.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine.

Odbor za ekonomsku, financijsku politiku i proračun jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine.

Ministar financija Županije Zapadnohercegovačke Toni Kraljević rezimira ističući bitne stavke: ukupni prihodi i primitci za 2020.godinu iznose 88. 806 995,00 KM, dok ukupni rashodi i izdatci iznose 84. 320 428,00 KM. Vidljiv je višak prihoda, ističe ministar Kraljević i nastavlja kako je riječ o 4. 486 567,00 KM, od čega, kad se oduzme otplata domaćeg zaduživanja u iznosu od 1. 577 642, 00 KM dobije se ukupan financijski rezultat od 2. 908 925,00 KM. Dakle, ukupan financijski rezultat koji je suficitarne naravi. Što se tiče prihoda i primitaka ministar ističe neizravne poreze (PDV) je ostvaren u iznosu 46. 217 256, 30 KM, manji su kad ih se uspoređuje s 2019. za malo više od 15%. Porez na dohodak iznosi 15. 124 110,53 KM od čega je raspoređen iznos za ŽZH od 6. 286 213,00 KM. Porez na dobit u 2020. ostvaren je u iznosu od 18. 951 544, 61 KM što je za malo više od 11% više nego u 2019. Porez na imovinu, nastavlja ministar Kraljević u 2020. ostvaren je u iznosu 879 073,89 KM i manji su u odnosu na 2019. za 14%. Kada se rekapituliraju ostvareni porezni prihodi u 2020. godini onda to izgleda ovako: ukupno ostvareno i raspoređeno u ŽZH 72. 340 528, 81 KM što znači da su porezni prihodi u odnosu na 2019. manji za oko 8%. Neporezni prihodi su u 2020. bili 7. 408 255, 54 KM i manji su za nešto više od 18% u odnosu na 2019. Ministar napominje kako te prihode čine prihodi od poduzetničke aktivnosti, koncesija, iznajmljivanja imovine, pristojbe pružanja javnih usluga, županijske upravne pristojbe itd. Ministar Kraljević se u svom daljnjem izlaganju osvrnuo i na potpore te obrazložio i rashodovnu stranu. Ukupni rashodi su 85. 898 070, 00 KM, od čega na bruto plaće i doprinose poslodavca otpada 52. 880 799,00 KM, naknade troškova zaposlenih 8.755 416,00 KM, zatim širok spektar grantovskih sredstava od socijale preko braniteljske populacije, kulture i sporta i vjerskih zajednica, dodaje ministar Kraljević i nastavlja kako je Županija u ovom teškom razdoblju uredno izvršavala sve svoje financijske i socijalne obveze, te uspjela platiti veliki dio duga koji se odnosi na doprinose iz prijašnjih godina uz napomenu kako određene pozicije koje su se do sada vodile vanbilančno su u ovoj godini uvrštene u bilancu, odnosno ukupni dug ŽZH.

Zastupnica Marija Lovrić izražava zadovoljstvo jer je riješen dio koji se između ostalog odnosi na Ured za reviziju institucija Federacije BiH, ističe kako su u prvom zastupnici dobili u dodatnim materijalima te se referira na sudska rješenja u iznosu 4.095 577, 00 KM. Zastupnicu zanima je li cjelokupni iznos uvršten u Proračun za 2020.?

Šef računovodstva Riznice Ministarstva financija ŽZH Ivica Gavran odgovara zastupnici vezano za sudske presude, odnosno iznos koji je knjižen vanbilančno i Ministarstvo financija je izračunalo do danas sve sudske presude sa zateznim kamatama za svaku ovrhu pojedinačno i to se u jednom zbirnom iznosu uknjižilo vanbilančno radi evidencije, međutim u bilanci se prati koliko ima raspoloživih sredstava i prošle dvije godine nikad nije bilo na poziciji predviđenih više od pola milijuna maraka, a konstantno se dvije godine knjižilo preko dva milijuna na pozicijama sudskih presuda i to je način 'naših' preraspodjela ušteda na određenim drugim pozicijama i svaku marku viška se sumira i prebacuje ili na sudska izvršenja pa se knjiže iznosi koji su obračunati. Tako da je ove godine na taj način uknjižen beneficirani radni staž, a sudske presude i korejski kredit su preneseni vanbilančno i prikazani vanbilančno kao i obveze prema jamstvima ŽZH i neke druge stavke.

Zastupnik Dobroslav Bukmir referira se na vrijeme lockdowna (4.5.i 6. mjesec najmanji prihodi) te ističe kako je sad koliko toliko bolje te se nada kako se takve (ne)prilike neće ponavljati. Zastupnik komentira određene dijelove izlaganja ministra Kraljevića.

Zastupnik Zvonko Jurišić ističe jednu nejasnoću po pitanju poglavlja 5. koje se odnosi na rashode (plaće) iznos od oko 53. 467 255,00 KM, a u prilogu 9. na stranici 29 ima tabela broj 3 i tu piše iznos za plaće koji je veći od prethodno spomenutog, dakle više od pedeset četiri milijuna. Zastupnik se pita je li to zamijenjeno greškom ili to tako stoji. Zatim pita ministra za kratkoročne i dugoročne obveze ŽZH ističući kako je najvažnije rješavati obveze prema dobavljačima, izvođačima radova itd. i čestita na isplatama sudskih presuda uz ulaganje dodatnih napora i što je kredit iz 2010.godine iz vanbilance stavljen u bilancu. Ono što je zastupniku još nejasno su dugoročni krediti standby iz MMF-a (3 i 4) koji su na vanbilanci i što se namjerava po tom pitanju?

Šef računovodstva Riznice Ministarstva financija ŽZH Ivica Gavran odgovara zastupniku kako ti krediti nisu vanbilančni i knjiženi su po pravilima struke i reprogramirani su.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 19 protiv: 0 suzdržani: 1.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobraniteljstva za 2020. godinu

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobraniteljstva za 2020. godinu

Županijski pravobranitelj Mate Lončar ističe kako su tijekom prošle godine bila 963 predmeta i to je malo manje u odnosu na prošlu godinu jer zbog korone, sudovi nisu radili nekoliko mjeseci. Kao bitne, Lončar ističe parnične i ovršne predmete i nastavlja kako je u 2020. godini ukupna vrijednost pravomoćno završenih parničnih predmeta u kojima je ŽZH tužena iznosio 326 592, 84 KM, a od tog iznosa uspjelo se onemogućiti da se iz Proračuna isplati iznos od 150 766,40 KM. Izgubljeni su sporovi u iznosu od 75 826, 44 KM. Ukupna vrijednost svih utuženih potraživanja tijekom 2020. godine iz ranijih godina (svi predmeti u radu) iznose 4. 122 425, 35 KM. ŽZH je utužila druge fizičke i pravne osobe za 15 940,00 KM (mahom neisplate koncesijske naknade), bila je i jedna tužba radi utvrđenja, uspjelo se 'sačuvati' 5 440,00 KM, a izgubljeno je 10 500,00 KM. Lončar ističe kako se broj završenih predmeta čini malen (njih 27), ali sudovi određuju kad su ročišta, a nekoliko mjeseci radi korone se nije radilo i bilo je dosta predmeta u kojima je Županijski sud ukinuo prvostupanjsku presudu i vratio je na ponovni postupak. Pri kraju je proces upisa nekretnina ali bez većeg uspjeha trenutno. Problematično je i to što na razini države ne postoji Zakon o imovini.

Zastupnik Zvonko Jurišić ističe kako bi kao zastupnik volio da se izviješće ne piše stereotipno ili esejski te da je ovo izviješće identično onom iz 2019. godine kao da se ništa nije promijenilo. Ovako se, ističe Jurišić, ne može napraviti nikakva usporedba između 2019. i 2020. godine koja očito nije relevantna. Koji su to teški sporovi, primjerice itd.? Potrebno je očito ujednačiti praksu, dodaje zastupnik.

Zastupnik Dobroslav Bukmir pita je li lani u Izviješću spominjana tvrtka koja je tužila Županiju, a iznos je bio višemilijunski?

Županijski pravobranitelj Mate Lončar odgovara kako je riječ o mostarskoj tvrtki (MMING), a iznos je 1.260 000,00 KM. Tužena je Županija zbog propusta suca, bez kamata iz 2005.godine. Riječ je o jednom ovršnom postupku i sudac koji je uredovao je tek nakon devet mjeseci dostavio ovrhu na banku i da je ova tvrtka oštećena, ističe pravobranitelj Lončar te dodaje kako je Sud presudio tako kako je već presudio da je ŽZH dužna za grešku Suda. U međuvremenu je išla kaznena prijava, Tužiteljstvo je odbacilo da nema kaznenog djela suca - ovrha je pokrenuta, ŽZH je uložila prigovor koji je usvojen i presuda je pravomoćna. Što će dalje biti, to nitko ne može jamčiti. Uglavnom, bila je i kaznena prijava nastavlja Lončar, Tužiteljstvo ju je odbacilo (da sudac nije napravio kazneno djelo) i taj iznos 'visi' - nestala su sredstva s računa spomenute tvrtke, proces je trajao skoro 10 godina. Čak je ŽZH u prvom stupnju i dobila, u drugom reviziju i Ustavni sud je potpuno okrenuo priču što Lončar smatra jednim od 5000 slučajeva.

Zastupnica Marija Lovrić sugerira da pravobranitelj raščlani ukupnu vrijednost utuženih potraživanja koja iznosi 4. 122 425,35 KM. Zastupnicu zanima koliki je iznos na pojedinim stavkama?

Županijski pravobranitelj Mate Lončar odgovara kako trenutno nije sve pripremio ali može izdvojiti veće iznose: Violeta Grude protiv Županije 1. 210 000,00 KM, predmet je u tijeku. U prvom stupnju je ŽZH dobila, žalba je izjavljena, to je od ova četiri milijuna. Također, naklada Alfa u jednom predmetu 650 000,00 KM, postupak je u tijeku. Veterinarski zavod HNŽ Mostar je tužio ŽZH iznos je 223 000,00 KM i to je zajedno oko 2.100 000,00 KM, a ostalo su većinom radni odnosi. Pravobranitelj Lončar ističe kako će tražene podatke pripremiti zastupnici Lovrić.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za 2020. godinu

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za 2020. godinu.

Predsjednik Nezavisnog odbora za izbor i revizije Drago Martinović u svom kraćem izlaganju ističe kako se ovo Izviješće odnosi na prošli saziv Nezavisnog odbora. Prošla 2020. godina je obilježena pandemijom i velik dio posla je izvršavala Uprava policije, a pod tim se smatraju zapovijedi Stožera uz uobičajene aktivnosti. Kriminalitet je osjetno smanjen tijekom 2020. godine objašnjava Martinović i nastavlja kako je jedino bilo povećanja narušavanja javnog reda i mira (zbog ograničavanja kretanja stanovništva) i po tom pitanju je bilo dosta prijava i intervencija. Ono što ostaje, a o čemu je i prošli put Martinović govorio, kadrovska je problematika i prije nekoliko dana je održan sastanak s ministrom i komesarom policije na kojem se između ostalog govorilo i o natječajima za prijam kadeta i inspektora, a u tijeku je i natječaj za dodjelu činova.

Zastupnica Marija Lovrić konstatira kako je u ovom Izviješću pokrenuta rasprava o nedorečenosti i nedostacima propisa vezanih za poslove i nadležnosti Odbora, a između stalih imenovanje policijskog komesara i njegovo godišnje ocjenjivanje; prema važećim propisima navedeno nije regulirano. Zastupnicu zanima je li se po tom pitanju išta pokrenulo i tko je nadležan to učiniti? Također ju zanimaju i podaci o kriminalitetu pa traži i da se to dostavi.

Predsjednik Nezavisnog odbora za izbor i revizije Drago Martinović odgovara kako neće biti problema i da će se ti podaci koje zastupnica traži dostaviti pravovremeno pismenim putem.

Predsjednik Nezavisnog odbora za izbor i revizije Drago Martinović odgovara zastupnici kako će dobiti tražene informacije o kriminalitetu, a vezano za propise - tijekom prošle godine Odbor nije puno zasjedao i iz Izviješća je vidljivo kako je dva puta bio raspisivan natječaj i poznato je da sve promjene i izmjene zakona idu od MUP-a te je na prošlom razgovoru otvarana i ta tema te kako su svima u interesu te izmjene.

Zastupnik Zvonko Jurišić komentira izlaganje Drage Martinovića ističući brojne manjkavosti i nepodudarnosti izrečenog i stvarnog stanja (u uvodnom dijelu temeljem čega se radi, zatim 1/1 4 -5 rečenica za koje zastupnik smatra kako im tu nije mjesto; raspisivanje natječaja je stvar predsjednika Skupštine dodao je, zastupnici znaju da je polovicom prošle godine istekao mandat i da je raspisan natječaj, pa poništen te da je imenovan novi odbor). Primjerice o smanjenju kriminaliteta te o nedostatku kadrova i neadekvatnih činova te iz ovog Izviješća on kao zastupnik, a smatra ni ostali kolege, ne može stvoriti stvarnu sliku stanja niti će ovo Izviješće podržati.

Zastupnik Dobroslav Bukmir referira se na 3. točku koja se odnosi na sjednice Odbora za koje zastupnik smatra da ih uopće nije ni bilo, te na broj sjednica nakon novog saziva? Koliko se puta sastao novi saziv? Zastupnik također neće podržati ovo Izviješće.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Klaudija Skoko, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Protiv: Marija Lovrić, Dobroslav Bukmir, Zvonko Jurišić.

Suzdržani: Ante Pavlović.

Ukupno: Za: 16 protiv: 3 suzdržani: 1.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

12. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Zaključak o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić pojašnjava kako je Program rada Skupštine rađen po uzoru na Program rada Vlade ŽZH. Predsjednik Jelčić se kratko osvrnuo na ono što je planirano, a to je između ostalog usvajanje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe Skupštine te amandmani na Ustav ŽZH zbog pritisaka i na Kolegiju je osnovano povjerenstvo za promjenu Ustava.

Zastupnica Marija Lovrić se afirmativno osvrće na Program rada Skupštine i pozdravlja to što u sklopu Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta ide Zakon o mladima i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih i, prema mišljenju zastupnice Lovrić, to su dvije ključne stvari koje se u ovoj godini trebaju usvojiti.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

13. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Zaključak o prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu.

Zastupnik Zvonko Jurišić se pita zašto zastupnici nisu dobili Izviješće o radu Vlade za prethodnu godinu? Zastupnik se najprije osvrće na MUP i to povezuje s izlaganjem Drage Martinovića koji je govorio o natječajima za kadete, inspektore i dodjelu činova, te dodaje kako to nije vidio na web stranici pitajući se treba li to biti na stranici MUP-a ili ne, ako je u tijeku? Zatim se obraća ministrici Mikulić i govori o trima strateškim ciljevima koje je njezin resor prezentirao, a to je između ostalog i digitalizacija u školstvu. Primijetio je kako je planirano prvi dio provesti u prvom polugodištu (e matice, e dnevnik, e prijava, e učenje...) i zastupnika zanima na koji način se to misli provesti ako se zna da pojedine škole za to nemaju uvjete. Zastupnik dodaje će podržati ovaj Program rada Vlade.

Ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Ružica Mikulić odgovara zastupniku Jurišiću kako nije istina da su neke škole neuvjetne te kako se kreće s digitalizacijom sustava - radi se naveliko. Na tom području, u prvom redu, četiri su strukovne škole u tijeku nabave laptopa i ostale potrebne opreme, sve su pripreme odrađene i ravnatelji su uradili sve što je bilo potrebno. Što se tiče e matice, to je sustav koji je od ove godine na Sveučilištu u Mostaru, odnosno IT Centru SUMa i sve ide prema predviđenim planovima. Što se tiče e učenja - još se nije ni blizu te razine. Ministrica se referira i na pedagoški pravilnik iz 2016., a ne iz 2012. kako tvrdi zastupnik Jurišić i dodaje kako bi trebalo znati koliko takav jedan pravilnik u konačnici stoji Ministarstvo i neće se radi bilo kakvih sitnica raditi novi Pravilnik, moguće su jedino neke izmjene zaključila je ministrica Mikulić.

Ministar unutarnjih poslova David Grbavac govori kako je u tijeku interni natječaj za promicanje policijskih službenika i on se ne objavljuje na stranicama Ministarstva nego na oglasnoj ploči Ministarstva. U tijeku je također i priprema natječaja za prijam kadeta i mlađih inspektora i možda će se morati sačekati određeno vrijeme da bi se natječaj završio.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić referira se na primjedbu zastupnika Jurišića o tome kako nema Plana rada Vlade, a da se na Dnevni red stavio Program rada. U uvodnom dijelu je vidljivo ističe Ćosić, između ostalog, Program rada se donosi u skladu s Odlukom o metodologiji izrade programa i Izviješća rada Vlade ŽZH i županijskih tijela, a upravo je tom Odlukom i ubuduće više neće biti kao što je do sad bilo, definirano da se prvo ide s Programom rada pa tek onda s Izviješćem o radu za prethodnu godinu.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

Sjednica je završila s radom u 215 sati.

Unositelj podataka:

Nikola Bebek

Kreator softvera: Domagoj Skoko

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^