Izvod iz zapisnika s 25. sjednice Skupštine

Zapisnici sjednica13.12.2021. 14:03:25

25. sjednica Skupštine održana je 10.9.2021. godine u Širokom Brijegu u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, s početkom rada u 10 sati.

Sjednicom je predsjedao Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić.

Tajnik Skupštine Julijana Šimović je u ime Stručne službe Skupštine prozvala zastupnike na 25. redovnoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Nazočnost na sjednici Skupštine:

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći zastupnici: Stipe Bešlić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić, Ivan Jelčić.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći zastupnici: Marija Rašić, Tomislav Mandić, Ivan Damjanović.

Ukupna nozočnost zastupnika: Nazočno: 20 izočno: 0 opravdano izočno: 3.

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći ministri: Toni Kraljević - ministar financija Županije Zapadnohercegovačke, Ružica Mikulić - ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Kristijan Zovko - ministar pravosuđa i uprave, Dario Sesar - ministar gospodarstva, Miroslav Ramljak - ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Mladen Begić - ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, David Grbavac - ministar unutarnjih poslova, Zdenko Ćosić - predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći ministri: Tomislav Pejić - ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi.

Ukupna nozočnost ministara: Nazočno: 8 izočno: 0 opravdano izočno: 1.

Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić predložio je dnevni red, za koji je zastupnica Marija Lovrić zatražila izmjenu, odnosno da se točka 5. ukloni jer je upitan članak 3. Prijelazne odredbe. Zastupnici su većinom glasova odbili ovaj prijedlog. Dnevni red je usvojen s jednim glasom protiv - zastupnica Marija Lovrić.

Dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika s 24. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
2.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
3.Izvješće o stanju u Županiji Zapadnohercegovačkoj po pitanju pandemije uzrokovane COVID-om 19,
4.Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke (skraćeni postupak),
5.Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o koncesijama (skraćeni postupak),
6.Prijedlog Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara Županije Zapadnohercegovačke,
7.Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine,
8.Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje srpanj-rujan 2021. godine,
9.Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o Javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o prostornom uređenju,
10.Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o Javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o građenju.

1. Usvajanje Zapisnika s 24. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Zastupnica Marija Lovrić se referira na zapisnik s prošle sjednice ističući tehničku omašku vezanu za glasovanje.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

Zastupnica Marija Lovrić se afirmativno osvrće na aktivnosti Ministarstva obrazovanja vezano za besplatne udžbenike.

Zastupnica Marija Lovrić Također, zastupnica ističe kako je i od Ministarstva gospodarstva dobila traženi odgovor te je u ime žitelja dionice R852 lokalne ceste Široki Brijeg - Rakitno pročitala Inicijativu za asfaltiranjem te kojim bi se znatno olakšao život ljudima koji gravitiraju tom području i tuda svakodnevno prometuju. Neminovno je i kako kvalitetna cesta garantira i brže prometovanje vozila hitne pomoći kao i dostavna vozila, ističe zastupnica.

Zastupnik Zvonko Jurišić se također afirmativno osvrće na inicijativu Ministarstva obrazovanja koje je jednim dijelom zaslužno za dodjelu besplatnih udžbenika učenicima iz ŽZH koji pohađaju Osnovnu školu u Pologu koja je u sastavu Treće osnovne škole Mostar. Zastupnik se referira na temu sindikata, odnosno na skoro potpisivanje Kolektivnog ugovora i predlaže da ministar Pravosuđa ponudi odgovor (ministar zdravstva je opravdano nenazočan na ovoj sjednici).

Zastupnik Zvonko Jurišić Zastupnik se zatim obraća predsjedniku Skupštine po pitanju opomene za dostavljanjem Federalnom ministarstvu rada i socijalne skrbi: pravne i fizičke osobe koje primaju naknade iz Proračuna na koje se ne plaćaju doprinosi - ide li to i usuglašava li se?

Zastupnik Zvonko Jurišić Zatim ministru MUP-a zastupnik postavlja upit vezan za pismo jednog djelatnika MUP-a koji je pisao ministru Grbavcu između ostalog spominjući i, prema njegovom mišljenju, nepravedno vrednovanje stvarnog visokog obrazovanja potrebnog za određena radna mjesta na koja se raspoređuju osobe s upitnom stručnom spremom.

Ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko odgovara na upit vezan za kolektivni ugovor iz područja zdravstva, jedino što ministar zna je da u MPIU pristigao na mišljenje prije dva dana.

Zastupnik Dobroslav Bukmir odgovara zastupniku Jurišiću kako se zastupnici ne bi trebali uplitati u sindikat niti raspravljati o tome tko će biti predsjednik sindikata.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić se referira na opomenu za pristup i unos podataka u Jedinstveni registar korisnika gotovinskih naknada (na Kolegiju Skupštine se o tome raspravljalo), te dodaje kako će se usuglasiti s Vladom i sa svima s kojima bude potrebno pismenim putem, a već ranije se odgovaralo u Federaciji, odnosno u Ministarstvu zdravstva kako i što je potrebno učiniti. Predsjednik Jelčić inicira odgovor predsjednika Zdenka Ćosića.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić se referira na nekoliko pitanja i pohvala koja se odnose na samu Vladu. Predsjednik se osvrće i na Registar, odnosno na inicijativu njegove uspostave i činjenicu da se podaci o svim naknadama na koje se ne plaćaju doprinosi dostavljaju u središnji Federalni registar. Načelno se razmišljalo o nadležnosti Županije (jesmo li to dužni ili nismo, o čemu će se još razmisliti), međutim opravdanost postojanja takvog Registra sigurno nije upitna. Iz tog razloga je na sjednici Vlade donesena Odluka o donošenju županijskog Zakona o izradi Registra te bi se naknadno procijenilo hoće li se razmjenjivati podaci sa Središnjim federalnim registrom. Ukoliko za to bude zakonskih razloga, oni će se svakako ispoštovati, zaključio je predsjednik Ćosić referirajući se na afirmativna osvrtanja zastupnika na rad Vlade, što nikako ne znači da Vlada ispunjava isključivo inicijative oporbe (s tim da se on ne protivi ni takvom percipiranju), ali iz tog razloga očekuje da oporba bude najjača potpora ovoj Vladi.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić Zastupnici Lovrić predsjednik Ćosić odgovara kako je već prije prekategorizacijom cesta spomenuta prometnica postala regionalna te Županijska ustanova za ceste već izrađuje projektnu dokumentaciju i svaki put u financijskim planovima u buduće će biti izdvojena sredstva za tu prometnicu. Također, predsjednik Ćosić smatra kako već realizirane projekte (bilo da je riječ o dodjeli besplatnih udžbenika ili nečem drugom) ne treba nazivati inicijativama.

Zastupnik Dobroslav Bukmir primjećuje kako na sjednicama Skupštine nema nikoga od televizijske ekipe RTVHB. Iz poštovanja prema suosnivačima koji izdvajaju određena sredstva za rad te televizijske kuće trebali bi medijski popratiti sjednice Skupštine barem kratko, ističe Bukmir.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

3. Izvješće o stanju u Županiji Zapadnohercegovačkoj po pitanju pandemije uzrokovane COVID-om 19

Predstavnica ministarstva zdravstva Danijela Zorić Predstavnica Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi obratila se Skupštini istaknuvši kako je u navedenom razdoblju testirano 1280 osoba od kojih je 607 novooboljelih (215 iz Širokog Brijega, 170 iz Posušja, 125 iz Ljubuškog i 97 iz Gruda). Što se tiče hospitalizacija u navedenom razdoblju, 36 osoba (15 Široki Brijeg, 9 Posušje, 7 Ljubuški i 5 Grude) je hospitalizirano. Što se tiče smrtnosti, u navedenom razdoblju je je bilo 7 smrtnih slučajeva u ŽZH. Što se tiče cijepljenja na području ŽZH 13496 osoba je procijepljeno, od toga prvom dozom 7310, a drugom dozom 6186 osoba. Trenutno je na raspolaganju 2167 doza cjepiva.

Zastupnik Dobroslav Bukmir pita koliko se članova Vlade ŽZH cijepilo? Također ga zanimaju pojedinosti u covid putovnicama.

Zastupnica Marija Lovrić se zanima za slučaj Izraela koji je bio pri vrhu procijepljenosti, susreo se s naglim skokom broja zaraženih.

Zastupnica Marija Lovrić Nadalje, koja je svrha cjepiva ako se cijepljeni mogu ponovno zaraziti i prenositi zarazu?

Zastupnica Marija Lovrić Tko vodi evidenciju nuspojava? Koje su nuspojave na cjepivo prijavljene? Zastupnica se također zanima za sve nuspojave svih postojećih cjepiva s kojima raspolaže zdravstveni sustav te da se pošalju mailom.

Zastupnik Zvonko Jurišić ističe kako zastupnike zanima koliko je procijepljeno stanovništva u ŽZH i uspoređuje brojke otprije. Stava je da se Ministarstvo zdravstva i Vlada trebaju malo pozitivnije odnositi prema ovom pitanju kroz edukativne emisije s određenim iskusnim stručnjacima.

Zastupnik Zvonko Jurišić Referira se na riječi zastupnice Lovrić vezano za nuspojave na cjepivo i dodaje kako svaki lijek ima nuspojave, pa čak i fiziološka otopina. Također, dodaje kako se kroz medije u Hrvatskoj javnost puno bolje informira o cijepljenju i stanju oboljelih (primjerice - od 20 pacijenata na respiratoru samo je jedan cijepljeni) prema izviješću direktora infektivne klinike, i to je poruka kako se treba cijepiti što ne isključuje slobodu izbora, naglašava zastupnik Jurišić.

Zastupnica Marija Lovrić replicira zastupniku Jurišiću kako se u zadnje vrijeme javnosti plasiraju uvijek iste informacije te apelira Ministarstvu zdravstva da informira javnost o "svim smrtima" koje se događaju, a ne samo onima koje je uzrokovao Covid 19 kako bi se mogao vidjeti postotak.

Zastupnica Marija Lovrić Također, referira se na komentar jednog od zastupnika kako se ljudi cijepe isključivo kako bi mogli slobodno putovati, a da se pri tom ne spominje zdravlje.

Zastupnik Dobroslav Bukmir ističe kako se on osobno cijepio te kako nikome nije sugerirao ni "da" ni "ne" po tom pitanju. Smatra kako je previše nadristručnjaka koji iznose svoja mišljenja o cjepivu.

Zastupnica Marija Lovrić replicira zastupniku Bukmiru ističući kako ni ona nikome nije sugerirala niti da se cijepi niti da se ne cijepi, ali isto tako je zanimaju nuspojave na cjepivo te da se napokon jasno navede koje su to. Zastupnica također dodaje kako se nitko ne pita koliko se dnevno obavi pobačaja u svijetu te kako podaci o umrlima od korone sve zasjenjuju i stavljaju u drugi plan.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke (skraćeni postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke (skraćeni postupak).

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova je prihvatio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke (skraćeni postupak). Napomena - od sedam članova Odbora bila su nazočna četiri te je odlučeno kako Zakon ide u skupštinsku proceduru.

Djelatnik Ministarstva unutarnjih poslova Vedrana Majić nazočnima je pojasnila o kakvim se izmjenama radi. U članku 24. kao sredstvo prisile, osim tjelesne sile, palice, kemijskih sredstava, vodenih topova, od sad se mogu koristiti električni uređaji za privremeno onesposobljavanje kada navedena sredstva ne daju željeni rezultat. Ova izmjena i dopuna prvenstveno je učinjena radi članka 47. koji se odnosi na posebne uvjete - da bi se određeni kandidati primili u radni odnos u MUP kao policijski službenici, potrebno je ispunjavati opće uvjete. Također je objašnjeno i koje su izmjene učinjene u člancima 51. 60. 76. i 101.

Zastupnik Zvonko Jurišić se referira na članak 76. spomenutog Zakona koji mu je ostao nejasan. Zastupnik se pita što znači šesti stupanj, što prvi ciklus Bolonjskog sustava; 180 bodova, što 240 bodova, je li isto prvi ciklus ili je to drugi, te što znači treći ciklus, koliko treba provesti u činu i može li biti samostalni inspektor netko tko je završio višu školu? Koliko treba čekati da bi se stupilo u viši čin (tri ili četiri godine?)? Upit usmjerava i ministrici obrazovanja pitajući se je li ovo u skladu sa Zakonom o visokoškolskom obrazovanju?

Djelatnik Ministarstva unutarnjih poslova Vedrana Majić odgovara kako je za činovanje potrebno provesti određeno vrijeme u činu, potrebno je da policijski službenik ima traženu stručnu spremu. Referira se na primjer kojeg je naveo zastupnik Jurišić - samostalni inspektor i odgovara kako, ako policijski službenik ima šesti stupanj stručne spreme, i ako nema dovoljan broj godina provedenih u tom činu i donese diplomu danas, vrijeme mu se računa od danas ako nije ispunio uvjete u tom činu, trebaju mu tri godine za stjecanje idućeg čina.

Ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko odgovara vezano za uredbe - tu je riječ o policijskim službenicima za razliku od državnih službenika, to su dva različita tijela.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marko Radić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Suzdržani: Marija Lovrić, Darko Kvesić.

Ukupno: Za: 18 protiv: 0 suzdržani: 2.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

5. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o koncesijama (skraćeni postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o koncesijama (skraćeni postupak).

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o koncesijama (skraćeni postupak).

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o koncesijama (skraćeni postupak).

Ministar gospodarstva Dario Sesar obrazlaže kako ovaj Zakon ide u u formi prijedloga jer sadrži samo četiri članka koja je ministar zatim i pojasnio nazočnima.

Zastupnica Marija Lovrić ističe kako su navedene odredbe diskriminirajuće i nemaju uporište u postojećem Zakonu, daju prostor za manipulaciju, pogoni su izgrađeni bez prethodnih dozvola i suglasnosti te se sada legaliziraju. Prema mišljenju zastupnice Lovrić tu je riječ o poticanju ilegalne gradnje, pomaže se velikima, a male se sabotira.

Ministar gospodarstva Dario Sesar ističe kako je već jednom rekao da postoje sve potrebne dozvole (građevinska, lokacijska, energetska) i kako je riječ o stavljanju u sustav već izgrađenih.

Zastupnik Dobroslav Bukmir konstatira kako je trenutno prisutno pet osoba iz Ljubuškog koje se ne bune po ovom pitanju. On osobno kao zastupnik će podržati ovaj Prijedlog Zakona te se prisjeća primjera mini hidroelektrane na Trebižatu kada je kao građanin sudjelovao u javnoj raspravi te kako se nekad rečeno i prezentirano nije kasnije provodilo u praksi. Iz tog razloga se izmanipulirano stanovništvo pobunilo po pitanju izgradnje novih hidroelektrana te se više ni jedna neće izgraditi na Trebižatu.

Zastupnik Dobroslav Bukmir Kolegici Lovrić zastupnik Bukmir poručuje da ne bude naivna jer će se veliki i dalje poticati po pitanju dodjele koncesija.

Zastupnik Zvonko Jurišić kaže kako ne vidi ništa sporno u ovom Zakonu; smatra kako bi bilo bolje da se nije išlo po skraćenom postupku, te pročitavši mišljenja Pravobraniteljstva, Ureda za zakonodavstvo, Općina i gradonačelnika Ljubuškog, po njegovu mišljenju je upitno plaćanje koncesija ljudi koji su na svom vlasništvu izgradili fotoenergetske panele. Ovo je progresivan Zakon kojeg će zastupnik podržati.

Ministar gospodarstva Dario Sesar dodaje kako su većinom izgrađeni na privatnom zemljištu i imaju određenu naknadu ili prema općini, zavisi čije je zemljište (ako nemaju svoje), ali se koncesija plaća na proizvodnju električne energije, na kraju 2,5%.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marko Radić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Suzdržani: Marija Lovrić, Željko Dragićević.

Ukupno: Za: 18 protiv: 0 suzdržani: 2.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

6. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara Županije Zapadnohercegovačke

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara Županije Zapadnohercegovačke.

Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo jednoglasno je prihvatio Prijedlog Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara Županije Zapadnohercegovačke.

Djelatnik uprave civilne zaštite Srećko Vukojević pojašnjava kako je Plan izrađen temeljem članka 22. stavaka 1.,2. i 4. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva, Uredbe o sadržaju i načinu izvedbe planova zaštite i spašavanja, prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara, metodologije za izradu procjene ugroženosti koja je također ispoštovana kao osnovni dokument za izradu Plana zaštite od požara. Organiziranje i provođenje zaštite od požara na području ŽZH se obavlja na osnovu ovog Plana.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

7. Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko ističe kako su članci 20a, 20b i 20c predmetnog Zakona opravdani i nadzor nad odlukama koje donose vijeća i načelnici mogu preispitati radi pojašnjenja načina, a dio vezan za mjesne zajednice gdje se ovim Zakonom pokušava unificirati na području cijele Federacije MPIU smatra kako to nije opravdano je upravo naziv Zakona o principima treba samo određivati principe, a ne ulaziti u razradu principa.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marko Radić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Suzdržani: Marija Lovrić.

Ukupno: Za: 19 protiv: 0 suzdržani: 1.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

8. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje srpanj-rujan 2021. godine

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje srpanj-rujan 2021. godine.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić ističe kako su političke stranke na Skupštini i kako su početkom godine utvrđeni kriteriji te se tromjesečno donose odluke o raspodjeli sredstava.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o Javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o prostornom uređenju

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o Javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o prostornom uređenju.

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Miroslav Ramljak nazočne upoznaje s činjenicom kako su primjedbe stigle uglavnom od strane inženjerske struke, pojasnio je oba Zakona koji se međusobno prožimaju i dijelom nadopunjuju. Vezano za samu nadležnost, Ministarstvo gospodarstva je pokušalo osporiti Federalni propis i pokrenuti ustavnu tužbu koja nažalost nije usvojena, tako da je na snazi taj propis koji je donesen prije 15 godina i koji definira ovo područje uzimajući jasno dio nadležnosti Županije. Međutim, ŽZH je sa svojim Zakonom mogla kontrolirati prostor s postojećim Zakonima o građenju i prostornom uređenju. Pitanja nadležnosti su djelomično korigirana i djelomično prilagođena Federalnim propisima, ali se prilagodilo i uvjetima ŽZH u onoj mjeri u kojoj se ne želi otežati položaj investitora i drugih sudionika u građenju. Definirani su i uvjeti za projektanta - položen stručni ispit i godina dana iskustva, a za voditelje projekta i revidente uvjetne su tri, odnosno pet godina. Ministar je pojasnio i izraženu problematiku s prostorno planskom dokumentacijom.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o Javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o građenju

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o Javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o građenju.

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točki: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o Javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o građenju.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Mirko Jelić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Darko Kvesić, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 20 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

Sjednica je završila s radom u 1145 sati.

Unositelj podataka:

Nikola Bebek

Kreator softvera: Domagoj Skoko

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^