Poziv na 28. sjednicu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Sjednice Skupštine23.3.2022. 21:07:15

Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, br. 10/03) sazivam 28. sjednicu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja će se održati u srijedu 30. ožujka 2022. godine, s početkom rada u 1100 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (zgrada Županije Zapadnohercegovačke - prizemlje), za koju predlažem s l j e d e ć i:

Dnevni red

 1. Pregledaj... Usvajanje Zapisnika s 27. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
 2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
 3. Pregledaj... Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave ( skraćeni postupak),
 4. Pregledaj... Prijedlog Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Županiji Zapadnohercegovačkoj za razdoblje od 2022. do 2028. godine,
 5. Pregledaj... Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu Tekući prijenosi za političke stranke i
 6. Pregledaj... Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti.

Predsjednik Skupštine

Ivan JelčićIzmjenjeni dnevni red

 1. Pregledaj... Usvajanje Zapisnika s 27. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
 2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
 3. Pregledaj... Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave ( skraćeni postupak),
 4. Pregledaj... Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom ( skraćeni postupak)
 5. Pregledaj... Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji ( skraćeni postupak)
 6. Pregledaj... Prijedlog Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Županiji Zapadnohercegovačkoj za razdoblje od 2022. do 2028. godine,
 7. Pregledaj... Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu Tekući prijenosi za političke stranke i
 8. Pregledaj... Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti.
 9. Pregledaj... Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utemeljenju Šumsko – gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke

Predsjednik Skupštine

Ivan Jelčić

Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^