O Skupštini Županije Zapadnohercegovačke

O Skupštini1.1.2019.

Skupština Županije Zapadnohercegovačke je nositelj zakonodavne vlasti u Županiji i sastoji se od 23 zastupnika koji se biraju na općim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem na cijelom području Županije, u skladu s Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.

Zastupnici se biraju na razdoblje (mandat) od četiri godine i osiguran im je imunitet za rad u Skupštini u skladu s odrednicama Zakona o imunitetu Federacije Bosne i Hercegovine.

Sjednice Skupštine su javne, osim u iznimnim okolnostima predviđenim Poslovnikom ove institucije. Skupština objavljuje priopćenja za javnost o svojim zasjedanjima i drugim aktivnostima, te između ostalog, priprema i donosi Ustav Županije, zakone i ostale propise koji su potrebni za provedbu ovlasti Županije.

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

^