KONTAKTI ZDRAVSTVENIH USTANOVA U ŽZH

Dom zdravlja Široki Brijeg: 039-852-225; 039-852-226

Dom zdravlja Ljubuški: 039-831-514

Dom zdravlja Posušje: 039-681-124; 039-681-689

Dom zdravlja Grude: 039-662-162

Uprava civilne zaštite ZHŽ: 039-661-377

Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ): 039-661-702


Zapisnik s 2. redovne sjednice Skupštine ŽZH

Zapisnici sjednica21.12.2018. 0:00:00

Druga redovna sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke održana je 17. prosinca 2018. godine u Širokom Brijegu, u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, s početkom rada u 1100 sati.

Sjednicom je predsjedao predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić.

Tajnik Skupštine Julijana Šimović je u ime Stručne službe Skupštine prozvala zastupnike na 2. redovnoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Sjednici Skupštine nazoče slijedeći zastupnici: Toni Kraljević, Zdenko Ćosić, Milan Ševo, Ivan Jelčić, Zdravko Bešlić, Ivana Barišić, Marko Radić, Ivan Damjanović, Ivana Zrimšek Šaravanja, Ivan Leko, Tomislav Mandić, Klaudija Skoko, Damir Jurišić, Ružica Mikulić, Žana Miličević, Marija Iličić, Ante Pavlović, Željko Dragičević, Dobroslav Bukmir, Darko Kvesić, Mirko Jelić, Zvonko Jurišić i Marija Lovrić.

Usvajanje Dnevnog reda

Predsjednik Skupštine Ivan Jelčić predložio je slijedeći dnevni red:

1. Izbor i imenovanje:

a) Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo,

b) Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i

ravnopravnost spolova,

c)Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku, financijsku politiku  i proračun,

d)Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za obrazovanje, kulturu, šport,  mlade i

informiranje,

e)Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za prostorno uređenje, stambeno - komunalnu

politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo,

f)Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za rad, zdravstvo, socijalnu politiku i stradalnike  Domovinskog rata,

g)Prijedlog Odluke o razrješenju Vlade Županije Zapadnohercegovačke,

h)Prijedlog Odluke o potvrđivanju  Vlade Županije Zapadnohercegovačke,

2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi.

Pošto se nitko od zastupnika nije javljao za raspravu, uslijedilo je glasovanje prilikom kojeg je Dnevni red usvojen jednoglasno.

Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo

Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje Ivan Damjanović koji je istaknuo kako je povjerenstvo jednoglasno donijelo odluku sukladno međustranačkom dogovoru kojom se osniva Povjerenstvo za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo u koje se biraju: 1. Klaudija Skoko predsjednica, 2. Ivan Leko, zamjenik predsjednice, 3. Ivan Jelčić član, 4. Darko Kvesić član. Kao vanjski članovi imenuju se još: Ivo Sesar, Dario Knezović i Vedran Markotić. Ova Odluka je usvojena jednoglasno.

Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i

ravnopravnost spolova

Biraju se: 1. Damir Jurišić, predsjednik, 2. Marija Iličić, zamjenica, 3. Ivana Zrimšek Šaravanja, član i Ante Pavlović, član. Kao vanjski članovi biraju se: Slobodan Tomić, Tanja Grbešić i Franka Zorić. Prijedlog je usvojen jednoglasno.

Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku, financijsku politiku  i proračun

U ovaj odbor se biraju: 1. Žana Miličević, predsjednica, 2. Ivan Damjanović, zamjenik predsjednika, Milan Ševo, član i Marija Lovrić član. Kao vanjski članovi imenuju se Pero Kožul, Viktor Tomas i Žana Primorac. Ovaj Prijedlog Odluke je usvojen jednoglasno.

Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za obrazovanje, kulturu, šport,  mlade i informiranje

U ovaj odbor se biraju: 1. Tomislav Mandić, predsjednik, 2. Ivana Barišić, zamjenica predsjednika, 3. Žana Miličević, član, 4. Mirko Jelić, član. Kao vanjski članovi imenuju se: Ivan Kraljević i Mladen Bebek. Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za obrazovanje, kulturu, šport,  mlade i informiranje usvojen je jednoglasno.

- Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za prostorno uređenje, stambeno - komunalnu

 politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo

U ovaj odbor se biraju: 1. Marija Iličić, predsjednica, 2. Milan Ševo, zamjenik predsjednice, 3. Tomislav Mandić, član, 4. Dobroslav Bukmir, član. Kao vanjski članovi imenuju se: Stipe Vlašić, Ante Bošnjak i Vinko Topić. Prijedlog je usvojen jednoglasno.

  • Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za rad, zdravstvo, socijalnu politiku i stradalnike  Domovinskog rata

U ovaj odbor se biraju: 1. Željko Dragičević, predsjednik, Marko Radić, zamjenik predsjednika, Klaudija Skoko član I Zvonko Jurišić, član. Kao vanjski članovi imenuju se: Velimir Mabić, Frano Glavaš i Marija Kikaš. Ovaj Prijedlog Odlike je usvojen jednoglasno.

  • Prijedlog Odluke o razrješenju Vlade Županije Zapadnohercegovačke

Za riječ se prvi javio zastupnik Dobroslav Bukmir (HDZ 1990.) koji je prisutne podsjetio kako je politika rad za opće dobro te da je po njegovom mišljenju važno očuvati dignitet Skupštine ŽZH. Smatra da je važna prisutnost oporbe kao sudionika u donošenju odluka. Podsjetio je na važnost opstojnosti hrvatskog naroda (poziva se na upitan izbor Željka Komšića kao člana predsjedništva), te dodaje kako će dati potporu Vladi ŽZH.

Zastupnica Marija Lovrić (HSP dr. Ante Starčević) ističe kako će i ona podržati Vladu ŽZH te da kao žena izražava negodovanje zbog slabe prisutnosti žena u Skupštini i Vladi ŽZH.

Prijedlog Odluke o razrješenju Vlade Županije Zapadnohercegovačke usvojen je jednoglasno.

  • Prijedlog Odluke o potvrđivanju  Vlade Županije Zapadnohercegovačke

  • Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje Ivan Damjanović ističe kako je mandatar na vrijeme dostavio prijedloge za ministre sukladno poslovniku Skupštine ŽZH. Povjerenstvo je prihvatilo ovakvu odluku o potvrđivanju Vlade ŽZH. Skupština ŽZH potvrđuje imenovanje Vlade ŽZH u sastavu: Zdenko Ćosić predsjednik Vlade, a resorna ministarstva koja su dobila novo vodstvo su Ministarstvo pravosuđa i uprave na čelu s  ministrom Kristijanom Zovkom i Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi koje predvodi novi ministar Tomislav Pejić. Na čelu ostalih resornih ministarstava su: Toni Kraljević Ministarstvo financija, Zdravko Boras - Ministarstvo unutarnjih poslova, Dario Sesar Ministarstvo gospodarstva, Miroslav Ramljak Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Ružica Mikulić Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa i Mladen Begić Ministarstvo branitelja iz Domovinskog rata. Prijedlog Odluke o potvrđivanju  Vlade Županije Zapadnohercegovačke je usvojen jednoglasno. Nakon toga je uslijedila svečana prisega predsjednika Vlade i ministara i obraćanje predsjednika Vlade Zdenka Ćosića koji je izrazio zadovoljstvo što se potvrda Vlade proširila i izvan kruga HDZ-a, odnosno što su i ostale stranke Vladi dale potporu te se raduje pozitivnoj klimi suradnje za koju vjeruje kako će voditi osnaživanju gospodarstva i opstojnosti života na području ŽZH.

2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi.

Zastupnik Dobroslav Bukmir se javio za riječ i istaknuo kako njegova potpora Vladi ne znači zeleno svjetlo za sve što ta institucija bude radila, nego naprotiv, aktivno utjecanje na donošenje odluka. Osvrnuo se na odnos Aluminija d.d.Mostar i Elektroprivrede HZHB po pitanju novčanih dugovanja te se pita je li dobro da Elektroprivreda na svoja leđa stavlja sav taj teret kupovana skupe struje koju bi Aluminiju povoljnije prodavala, a to bi možebitno uvjetovalo poskupljenje strujeobičnim potrošačima.

Zastupnica Marija Lovrić dodaje kako kako je podržala Vladu ŽZH ali da to ne znači kako neće sudjelovati i davati svoje prijedloge te je čestitala izabranima podsjećajući ih kako moraju opravdati povjerene glasove birača.

Pošto se više nitko nije javljao za raspravu, sjednica je završena.

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

^