Pregled rada na sjednicama Skupštine u 2019. godini

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu (hitan postupak). 13 30.12.2019. Usvojeno
Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu (hitan postupak) 13 30.12.2019. Usvojeno
Prijedlog Zakona o turizmu Županije Zapadnohercegovačke 10 30.8.2019. Usvojeno

Kategorija: Prijedlog Zakona

Usvojeno: 3

SVEUKUPNO: 3

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Sveučilišta u Mostaru , 12 13.12.2019. Usvojeno
Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije ruralnog razvitka Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2020. - 2030. godine, 12 13.12.2019. Usvojeno
Prijedlog Odluke o potvrđivanju Vlade Županije Zapadnohercegovačke, 12 13.12.2019. Usvojeno
Prijedlog Odluke o imenovanju ministra unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke 12 13.12.2019. Usvojeno
Prijedlog Odluke o pristupanju procesu strateškog planiranja i izradi Strategije razvoja obrazovanja i znanosti Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2020-2035. 11 25.10.2019. Usvojeno
Razmatranje Prijedloga Odluke o prestanku mandata i dodjeli mandata zastupniku sljedećem kvalificiranom kandidatu i donošenje Odluke o verifikaciji zamjenskog mandata sljedećeg kvalificiranog kandidata u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke Stipe Bešlić, 11 25.10.2019. Usvojeno
Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji. 7 7.5.2019. Usvojeno
Prijedlog Odluke o usvajanju Platforme za Mir 6 30.4.2019. Usvojeno
Prijedlog Odluke o usvajanju Revidiranog Akcijskog plana 2018-2020. za provedbu Strategije razvitka Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2014-2020. 6 30.4.2019. Usvojeno
Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2020-2040. godine 6 30.4.2019. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izboru zamjenika predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, 5 22.3.2019. Usvojeno
Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti 5 22.3.2019. Usvojeno
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 5 22.3.2019. Usvojeno
Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca 5 22.3.2019. Usvojeno
Izbor Izaslanika za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, 4 11.1.2019. Usvojeno
Razmatranje Prijedloga Odluke o prestanku mandata i dodjeli mandata zastupnika sljedećih kvalificiranih kandidata i donošenje Odluke o verifikaciji zamjenskih mandata sljedećih kvalificiranih kandidata u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke – Ivo Sesar, Ružica Galić i Stjepan Vlašić, 4 11.1.2019. Usvojeno

Kategorija: Prijedlog Odluke

Usvojeno: 16

SVEUKUPNO: 16

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Izvješće o javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u Županiji Zapadnohercegovačkoj 10 30.8.2019. Usvojeno
Izvješće o održanoj Javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o turizmu Županije Zapadnohercegovačke 9 27.6.2019. Usvojeno
Izvješće o Izvršenju Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2018. godine 9 27.6.2019. Usvojeno

Kategorija: Izvješće

Usvojeno: 3

SVEUKUPNO: 3

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Zaključak o zaduživanju Povjerenstva za izbor i imenovanje. 12 13.12.2019. Usvojeno
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i dopunjenog Izvješća o radu Nezavisnog odbora za izbor i revizije za 2018. godinu i 12 13.12.2019. Usvojeno
Zaključak o prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu 8 29.5.2019. Usvojeno
Zaključak o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu 8 29.5.2019. Usvojeno
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobranitelja za 2018. godinu 8 29.5.2019. Usvojeno
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu 8 29.5.2019. Usvojeno
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu 8 29.5.2019. Usvojeno

Kategorija: Zaključak

Usvojeno: 7

SVEUKUPNO: 7

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi, 13 30.12.2019. Nije definirano
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi 12 13.12.2019. Nije definirano
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi, 11 25.10.2019. Nije definirano
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi. 10 30.8.2019. Nije definirano
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi, 9 27.6.2019. Nije definirano
Zastupnička pitanja , primjedbe i prijedlozi 8 29.5.2019. Nije definirano
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi, 7 7.5.2019. Nije definirano
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi 6 30.4.2019. Nije definirano
Zastupnička pitanja , primjedbe i prijedlozi, 5 22.3.2019. Nije definirano
Zastupnička pitanja , primjedbe i prijedlozi. 4 11.1.2019. Nije definirano

Kategorija: Zastupnička pitanja

Nije definirano: 10

SVEUKUPNO: 10

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 13 30.12.2019. Usvojeno
Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 12 13.12.2019. Usvojeno
Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 11 25.10.2019. Usvojeno
Usvajanje zapisnika s 9.sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 10 30.8.2019. Usvojeno
Usvajanje Zapisnika s 8. sjednice Skupštine ŽZH 9 27.6.2019. Usvojeno
Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 8 29.5.2019. Usvojeno
Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Skupštine ŽupanijeZapadnohercegovačke 7 7.5.2019. Usvojeno
Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 6 30.4.2019. Usvojeno
Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 5 22.3.2019. Usvojeno
Usvajanje Zapisnika s I, II i III sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, 4 11.1.2019. Usvojeno

Kategorija: Usvajanje zapisnika

Usvojeno: 10

SVEUKUPNO: 10

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Prisega zastupnika u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke, 11 25.10.2019. Usvojeno
Prisega zastupnika u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke, 4 11.1.2019. Nije definirano

Kategorija: Prisega

Usvojeno: 1

Nije definirano: 1

SVEUKUPNO: 2

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Nacrt Zakona o poticanju malog gospodarstva 11 25.10.2019. Usvojeno
Nacrt Zakona o turizmu Županije Zapadnohercegovačke 6 30.4.2019. Usvojeno

Kategorija: Nacrt Zakona

Usvojeno: 2

SVEUKUPNO: 2

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak), 12 13.12.2019. Usvojeno
Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu (hitan postupak), 12 13.12.2019. Usvojeno
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama ( skraćeni postupak), 12 13.12.2019. Usvojeno
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama s tarifom upravnih pristojbi Županije Zapadnohercegovačke (skraćeni postupak), 11 25.10.2019. Usvojeno
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama županije Zapadnohercegovačke (skraćeni postupak) 10 30.8.2019. Usvojeno
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobraniteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj (skraćeni postupak). 10 30.8.2019. Usvojeno
Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o oružju i streljivu (skraćeni postupak) 7 7.5.2019. Usvojeno

Kategorija: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona

Usvojeno: 7

SVEUKUPNO: 7

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj, 12 13.12.2019. Usvojeno
Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u Županiji Zapadnohercegovačkoj 9 27.6.2019. Usvojeno

Kategorija: Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona

Usvojeno: 2

SVEUKUPNO: 2

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Odbora za obrazovanje, kulturu šport mlade i informiranje, 12 13.12.2019. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku financijsku politiku i proračun, 12 13.12.2019. Usvojeno
Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke 11 25.10.2019. Usvojeno
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Mandatno imunitetnog povjerenstva 9 27.6.2019. Usvojeno
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo 9 27.6.2019. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova. 5 22.3.2019. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku financijsku politiku i proračun Skupštine Županije Zapadnohercegovačke i 5 22.3.2019. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje, 5 22.3.2019. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Mandatnoimunitetnog Povjerenstva Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, 5 22.3.2019. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Općini Posušje za prihvaćanje reprograma obveza po robnom kreditu Unicredit Bank Austria AG za Projekt rekonstrukcije i proširenja vodovodnog sustava općine Posušje 5 22.3.2019. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku financijsku politiku i proračun Skupštine Županije Zapadnohercegovačke i 4 11.1.2019. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, 4 11.1.2019. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Odbora za Prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, 4 11.1.2019. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Odbora za Obrazovanje, kulturu, šport, mlade i informiranje Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, 4 11.1.2019. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Povjerenstva za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, 4 11.1.2019. Usvojeno
Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke, 4 11.1.2019. Usvojeno

Kategorija: Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke

Usvojeno: 16

SVEUKUPNO: 16

Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^