Pregled rada na sjednicama Skupštine u 2022. godini

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Prijedlog Zakona o zaštiti obitelji s djecom ( hitan postupak) 31 2.8.2022. Usvojeno

Kategorija: Prijedlog Zakona

Usvojeno: 1

SVEUKUPNO: 1

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje srpanj-rujan 2022. godine 32 15.9.2022. Usvojeno
Prijedlog Odluke o osnivanju Javnog Poduzeća Plinovod južna interkonekcija d.o.o. 32 15.9.2022. Usvojeno
Prijedlog Odluke o nabavi kupovini nekretnine u Ljubuškom označene kao k.č broj 3636/5 k.o Ljubuški 31 2.8.2022. Usvojeno
Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje travanj-lipanj 2022. godine 30 8.7.2022. Usvojeno
Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje siječanj-ožujak 2022. godine 29 17.5.2022. Usvojeno
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utemeljenju Šumsko – gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke. 28 30.3.2022. Usvojeno
Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti 28 30.3.2022. Usvojeno
Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu „Tekući prijenosi za političke stranke“ 28 30.3.2022. Usvojeno
Prijedlog Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Županiji Zapadnohercegovačkoj za razdoblje od 2022. do 2028. godine 28 30.3.2022. Usvojeno

Kategorija: Prijedlog Odluke

Usvojeno: 9

SVEUKUPNO: 9

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine 30 8.7.2022. Usvojeno

Kategorija: Izvješće

Usvojeno: 1

SVEUKUPNO: 1

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu 30 8.7.2022. Usvojeno
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu 30 8.7.2022. Usvojeno
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za 2021. godinu 29 17.5.2022. Usvojeno
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobraniteljstva za 2021. godinu 29 17.5.2022. Usvojeno
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu 29 17.5.2022. Usvojeno

Kategorija: Zaključak

Usvojeno: 5

SVEUKUPNO: 5

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi 32 15.9.2022. Nije definirano
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi 31 2.8.2022. Nije definirano
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi 30 8.7.2022. Nije definirano
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi 29 17.5.2022. Nije definirano
Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi 28 30.3.2022. Nije definirano

Kategorija: Zastupnička pitanja

Nije definirano: 5

SVEUKUPNO: 5

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Usvajanje Zapisnika sa 31. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, 32 15.9.2022. Usvojeno
Usvajanje Zapisnika s 30. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 31 2.8.2022. Usvojeno
Usvajanje Zapisnika s 29. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 30 8.7.2022. Usvojeno
Usvajanje Zapisnika s 28. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 29 17.5.2022. Usvojeno
Usvajanje Zapisnika s 27. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke 28 30.3.2022. Usvojeno

Kategorija: Usvajanje zapisnika

Usvojeno: 5

SVEUKUPNO: 5

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu (hitan postupak) 30 8.7.2022. Usvojeno

Kategorija: Proračun

Usvojeno: 1

SVEUKUPNO: 1

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti u Županiji Zapadnohercegovačkoj 32 15.9.2022. Usvojeno
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o koncesijama ( skraćeni postupak) 31 2.8.2022. Usvojeno
Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (skraćeni postupak) 31 2.8.2022. Usvojeno
Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom ( skraćeni postupak) 31 2.8.2022. Usvojeno
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu (hitan postupak) 30 8.7.2022. Usvojeno
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( skraćeni postupak) 30 8.7.2022. Usvojeno
Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o šumama (skraćeni postupak) 30 8.7.2022. Usvojeno
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji ( skraćeni postupak) 28 30.3.2022. Usvojeno
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom ( skraćeni postupak) 28 30.3.2022. Usvojeno
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave ( skraćeni postupak) 28 30.3.2022. Usvojeno

Kategorija: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona

Usvojeno: 10

SVEUKUPNO: 10

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi ( skraćeni postupak) 30 8.7.2022. Usvojeno
Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi ( skraćeni postupak) 30 8.7.2022. Usvojeno

Kategorija: Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona

Usvojeno: 2

SVEUKUPNO: 2

Naslov Broj sjednice Datum sjednice Status Glaso
vanje
Rasp
rava
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Stručne komisije za davanje mišljenja pri izdavanju lokacijske dozvole iz nadležnosti Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke 29 17.5.2022. Usvojeno

Kategorija: Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke

Usvojeno: 1

SVEUKUPNO: 1

Naše općine ...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^