01/01/2010
ZAKON O NAMJEŠTENICIMA U TIJELIMA DRŽAVNE SLUŽBE U ŽUPANIJI ZAPADN0OHERCEGOVAČKOJ
ZAKONODAVSTVO - ZAKONI
01/01/2010
ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA U TIJELIMA DRŽAVNE SLUŽBE U ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ
ZAKONODAVSTVO - ZAKONI
01/01/2010
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI OBITELJI SA DJECOM
ZAKONODAVSTVO - ZAKONI
01/01/2010
ZAKON o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom
ZAKONODAVSTVO - ZAKONI
01/01/2009
Zakon o estradnoj djelatnosti
ZAKONODAVSTVO - ZAKONI
01/01/2009
Zakon o novčanoj potpori u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji u Županiji Zapadnohercegovačkoj
ZAKONODAVSTVO - ZAKONI
01/01/2009
Zakon o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke
ZAKONODAVSTVO - ZAKONI
01/01/2009
Zakon o pravima izabranih dužnosnika
ZAKONODAVSTVO - ZAKONI
01/01/2009
Zakon o osnivanju Javne ustanove Ljekarne Županije Zapadnohercegovačke
ZAKONODAVSTVO - ZAKONI
01/01/2009
Zakon o pravobraniteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj
ZAKONODAVSTVO - ZAKONI
01/01/2009
Zakon o trgovini
ZAKONODAVSTVO - ZAKONI
01/01/2009
ZAKON O SUDSKIM PRISTOJBAMA
ZAKONODAVSTVO - ZAKONI
01/01/2009
Zakon o proračunima u Županiji Zapadnohercegovačkoj
ZAKONODAVSTVO - ZAKONI
01/01/2009
Z A K O N O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA
ZAKONODAVSTVO - ZAKONI
01/01/2009
ZAKON O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA U TIJELMA DRŽAVNE SLUŽBE U ŽZH
ZAKONODAVSTVO - ZAKONI
 
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.