Z A K O N O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA
ZAKONODAVSTVO - ZAKONI
01/01/2009


Na temelju članka 26. Ustava Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br. 1/96, 2/99, 14/00, 17/00, 1/03 i 10/04) i članka 96. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 10/03), Skupština Županije Zapadnohercegovačke na 20. sjednici održanoj 10. prosinca 2008. godine, donijela je

 

 

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

 

 

Članak 1.

U Zakonu o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", br. 8/07, 16/07 i 13/08), u članku 126. stavak 4. briše se.

 

 

Članak 2.

Imenovanje policijskog komesara

Iza članka 126. dodaje se novi članak 126.a, koji glasi:

"Iznimno od odredbi članka 59. ovog Zakona, nakon isteka mandata, smjene ili ostavke policijskog komesara imenovanog po propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovog Zakona, za prvo imenovanje policijskog komesara po ovom Zakonu kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:

a)      najmanje čin samostalnog inspektora,

b)      VII/I stupanj školske spreme,

c)      druge uvjete propisane Zakonom o unutarnjim poslovima ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 12/03 i 16/08).

 

 

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u „Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke“.

 

 

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

-SKUPŠTINA-

Broj: 01- XX- 947/08

Široki Brijeg, 10. prosinca 2008. godine

 

 Predsjednik
Vitomir FilipovićISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.