ZAKON O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA U TIJELMA DRŽAVNE SLUŽBE U ŽZH
ZAKONODAVSTVO - ZAKONI
01/01/2009


Na temelju članka 26. Ustava Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 1/96, 2/99, 14/00, 17/00, 1/03 i 10/04 ) i članka 96. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke” broj: 10/03), Skupština Županije Zapadnohercegovačke na 24. sjednici održanoj 30. travnja  2009. godine,

donijela je

 

ZAKON

O  IZMJENI  ZAKONA  O  DRŽAVNIM  SLUŽBENICIMA  U  TIJELIMA

DRŽAVNE  SLUŽBE  U  ŽUPANIJI  ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ

 

Članak 1.

U Zakonu o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 16/08) članak 84. mijenja se i glasi:

 

 

            „1. Do uspostavljanja i početka rada Agencije, poslove iz nadležnosti Agencije obavljat će Povjerenstvo za državnu službu Županije.

            2. Povjerenstvo za državnu službu Županije je privremeno radno tijelo Vlade Županije, a sastoji se od predsjednika i četiri člana.

            3. Predsjednika  Povjerenstva za državnu službu Županije imenuje i razrješava Vlada Županije iz reda državnih službenika, a na prijedlog ministra pravosuđa i uprave Županije.

            4. Članove Povjerenstva za državnu službu Županije imenuje i razrješava Vlada Županije iz reda državnih službenika, a na prijedlog općinskih načelnika iz općina Županije Zapadnohercegovačke, na način da općinski načelnici predlože po jednog člana povjerenstva.

            5. Do uspostavljanja i početka rada Odbora za prizive, poslove iz nadležnosti Odbora obavljat će Povjerenstvo za prizive državne službe Županije.

            6. Povjerenstvo iz stavka 5. ovog članka je privremeno radno tijelo Vlade Županije, koje se sastoji od predsjednika i dva člana.

            7. Predsjednika i članove Povjerenstva za prizive imenuje i razrješava Vlada Županije iz reda rukovodećih državnih službenika, a na prijedlog predsjednika Vlade Županije.

            8. Vlada Županije će podzakonskim aktom urediti način rada i ostala pitanja od značaja za rad Povjerenstva za državnu službu i Povjerenstva za prizive državne službe Županije.“

           

Članak 2.

            Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke".

 

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

-SKUPŠTINA-

Broj: 01-XXIV-278/09

Široki Brijeg, 30. travnja 2009. godine

 

 

 

 

 

Predsjednik

Vitomir  FilipovićISPIS
Pitajte zastupnika?
Pitajte stručnu službu?


Grad Široki Brijeg
Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovne i središte Zapadnohercegovačkog kantona

Općina Ljubuški
Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Općina Posušje
Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj županiji

Općina Grude
Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Copyright © Skupština ŽZH 2015 Sva prava pridržana.