O Skuptini upanije Zapadnohercegovake

Skuptina upanije Zapadnohercegovake je nositelj zakonodavne vlasti u upaniji. Skuptina broji 23 zastupnika koji se biraju na opim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem na cijelom teritoriju upanije, sukladno Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine.

Zastupnici se biraju na rok od etiri godine. Zastupnik uiva imunitet za svoj rad u Skuptini sukladno odrednicama  Zakona  o  imunitetu Federacije Bosne i Hercegovine.

Sjednice Skuptine su javne, osim u iznimnim okolnostima predvienim Poslovnikom Skuptine. Skuptina objavljuje priopenja o svojim zasjedanjima.

Skuptina, meu ostalim,  priprema i donosi Ustav upanije, zakone i ostale propise potrebite za provedbu ovlasti upanije.

POPIS ZASTUPNIKA U SKUPTINI U RAZDOBLJU  2006. - 2010. GODINE
( prema stranakoj pripadnosti)

HDZ - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1. Anelko Mikuli,          Hrvat iroki Brijeg
2. Viktor Lasi, Hrvat iroki Brijeg
3. Ivan Brki, Hrvat Ljubuki
4. Hrvoje Sopta, Hrvat iroki Brijeg
5. Ivan Paponja, Hrvat Ljubuki
6. Predrag Koul, Hrvat iroki Brijeg
7. Ante Boras, Hrvat Ljubuki
8. Mladen imi, Hrvat Ljubuki
HRVATSKO ZAJEDNITVO (HDZ 1990 - HZ - HSS - HKDU - HDU - DEMOKRANI
9. Antonela Primorac, Hrvatica Ljubuki
10. Zlatko Jurilj, Hrvat iroki Brijeg
11. Zdravko Piri, Hrvat Posuje
12. Milenko Bandur, Hrvat Ljubuki
13. Mara Ere, Hrvatica Ljubuki
14. Vitomir Filipovi, Hrvat Grude
15. Jadranko Lasi, Hrvat iroki Brijeg
HSP API - JURII I NHI - KOALICIJA ZA JEDNAKOPRAVNOST
16. Sanijela Ljubi, Hrvatica iroki Brijeg
17. Branko orluka, Hrvat Grude
18. Mate Pavkovi, Hrvat Posuje
19. Luka Pavlovi, Hrvat Ljubuki
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
20. Miroslav Gali - Muratovi, Hrvat iroki Brijeg
21. Slobodan Tomi, Srbin iroki Brijeg
NEOVISNI ZASTUPNICI
22. Silvana Alilovi, Hrvatica Ljubuki
23. Ante Kvesi, Hrvat iroki Brijeg


POPIS ZASTUPNIKA U SKUPTINI U RAZDOBLJU  2010. - 2014. GODINE
( prema stranakoj pripadnosti)

HDZ - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1. Tomislav Mandi,          Hrvat iroki Brijeg
2. Dario Knezovi, Hrvat iroki Brijeg
3. Tomislav Zelenika, Hrvat iroki Brijeg
4. Ivo Sesar, Hrvat iroki Brijeg
5. Ante Mieti, Hrvat Ljubuki
6. Ivica Pavkovi, Hrvat Posuje
7. Zdenko olak, Hrvat Ljubuki
8. ana Primorac, Hrvatica Ljubuki
9. Ivan Leko, Hrvatica Posuje
10. Miro utuk, Hrvat Ljubuki
11. Vedran Markoti, Hrvat Ljubuki
12. Dario Sesar, Hrvat Posuje
13. Erina Lasi, Hrvatica iroki Brijeg
HDZ - 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
14. Ivica Gapar, Hrvat Ljubuki
15. Jozo Milievi, Hrvatica Ljubuki
16. Milenko Bandur Hrvat Ljubuki
17. Ante Pavlovi Hrvat Ljubuki
HRVATSKA STRANKA PRAVA BiH
18. Draan Buha, Hrvat Posuje
19. Viktor Kvesi, Hrvat iroki Brijeg
20. Branko orluka, Hrvat Grude
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
21. Slobodan Tomi, Srbin iroki Brijeg
22. Mukadesa Anadolac, Bonjakinja Ljubuki
23. Ante Alpeza, Hrvat iroki Brijeg

 
 
 
 
Skupština Županije Zapadnohercegovačke

Stjepana Radića 37b.
88220 Široki Brijeg
Bosna i Hercegovina

Tel: 039 706-644,
Tel: 039 705-887,
Tel: 039 705-685,
Fax: 039 705-695

E-mail: info@skupstina-zzh.ba
 
 
 
 

Općina Široki Brijeg
Fra Didaka Buntića 11.
88220 Široki Brijeg
 
 
 
 

Općina Ljubuški
Zrinskofrankopanska 71.
88320 Ljubuški
 
 
 
 

Općina Posušje
Fra Grge Martića 30.
88240 Posušje
 
 
 
   
 
   
   
Skupština Županije Zapadnohercegovačke

Stjepana Radića 37b.
88220 Široki Brijeg
Bosna i Hercegovina
ID broj:: 4272093780005

Tel: 039 706-644,
Tel: 039 705-887,
Tel: 039 705-685,
Fax: 039 705-695

E-mail: info@skupstina-zzh.ba