Izvod iz zapisnika s 28. sjednice Skupštine

Zapisnici sjednica17.5.2022. 12:21:28

28. sjednica Skupštine održana je 30.3.2022. godine u Širokom Brijegu u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, s početkom rada u 11 sati.

Sjednicom je predsjedao Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić.

Tajnik Skupštine Julijana Šimović je u ime Stručne službe Skupštine prozvala zastupnike na 28. redovnoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Nazočnost na sjednici Skupštine:

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći zastupnici: Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić, Ivan Jelčić.

Sjednici Skupštine nisu nazočni sljedeći zastupnici: Mirko Jelić, Darko Kvesić.

Ukupna nozočnost zastupnika: Nazočno: 21 izočno: 2 opravdano izočno: 0.

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći ministri: Toni Kraljević - ministar financija Županije Zapadnohercegovačke, Ružica Mikulić - ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Kristijan Zovko - ministar pravosuđa i uprave, Tomislav Pejić - ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, Mladen Begić - ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, David Grbavac - ministar unutarnjih poslova, Zdenko Ćosić - predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći ministri: Dario Sesar - ministar gospodarstva, Miroslav Ramljak - ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša.

Ukupna nozočnost ministara: Nazočno: 7 izočno: 0 opravdano izočno: 2.

Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić predložio je slijedeći dnevni red koji je, nakon što je predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a BiH Ivan Leko zatražio uvrštavanje tri nove točke, usvojen s četiri glasa suzdržana.

Dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika s 27. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
2.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
3.Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave ( skraćeni postupak),
4.Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom ( skraćeni postupak),
5.Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji ( skraćeni postupak),
6.Prijedlog Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Županiji Zapadnohercegovačkoj za razdoblje od 2022. do 2028. godine,
7.Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu „Tekući prijenosi za političke stranke“,
8.Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti,
9.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utemeljenju Šumsko – gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke.

1. Usvajanje Zapisnika s 27. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točki: Usvajanje Zapisnika s 27. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

Zastupnica Marija Lovrić se zahvaljuje Vladi na iscrpnom odgovoru na zadnje pitanje koje je uputila na prethodnoj sjednici - kapitalne investicije ŽZH, te podsjeća na nekoliko inicijativa koje je uputila prije tri godine, a još nije dobila odgovor. Drugi upit se odnosi na resor ministra Ramljaka; je li Ministarstvo poduzelo išta po pitanju divljih deponija i Nacrtu Zakona o prostornom uređenju i Nacrtu Zakona o građenju o kojima je održana i javna rasprava, a još nisu bili na dnevnom redu nakon skoro dvije godine. Zastupnica upućuje i inicijativu Vladi, odnosno Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi da se u sve javne zdravstvene ustanove uvedu automatizirane online liste čekanja za specijalističke preglede i pretrage. Sljedeći upit je bio vezan za privremenu suspenziju naplate akciza.

Zastupnik Dobroslav Bukmir se referira na sve češće neodazivanje ministra Miroslava Ramljaka na sjednice Skupštine ŽZH i smatra kako ga treba opomenuti. Također ministru MUP-a sugerira da se na pojedinim prometnim lokacijama postave radari kako bi se pojačala kontrola prometa, te ministrici obrazovanja postavlja upit vezan za Kolektivni ugovor. Vladu općenito, zastupnik je zamolio da više razmišlja o stanju u poljoprivredi na području Županije i pomoći domaćim poljoprivrednicima jer je domaća proizvodnja na koljenima pred neumoljivim uvozom.

Ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Ružica Mikulić odgovara zastupniku kako je preuranjeno govoriti o potpisivanju Kolektivnog ugovora prije izrade konačne verzije, te kad bude gotovo zastupnik će biti pravovremeno obaviješten.

Zastupnik Zvonko Jurišić Ministru Pejiću čita Dopis liječnika Domova zdravlja s područja ŽZH u kojem je istaknuto kako su podnijeli tužiteljstvu krivičnu prijavu zbog nepoštivanja Ugovora o specijalizacijama ministra Pejića i ravnatelja DZ Ljubuški Ivana Landeke. Drugi upit je upućen ponovno ministru zdravstva te predsjedniku Vlade i ministru MUP-a. Apelira ministru Pejiću da pravovremeno izvijesti javnost je li se išta učinilo po pitanju koje je uputio gradski vijećnik iz Širokog Brijega - gospodin Ravić, a radilo se između ostalog o ljekarnama, Zavodu za zdravstveno osiguranje, receptima itd. On je na nekoliko institucija poslao zahtjev, a zastupnik Jurišić ima i odgovore svih tih institucija na taj zahtjev, a jedini odgovor od svih zahtjeva, gdje je odgovorna osoba u potpunosti je onaj ministra Pejića. Zastupnik ističe kako mu nije jasno da se godinu dana čeka na odgovor na ovaj zahtjev te kako sumnja da su županijske institucije postupile kako treba. Ministru Grbavcu i predsjedniku Ćosiću zastupnik upućuje upit vezan za neuplaćivanje staža ('93. i '94.) pojedinim policijskim službenicima koji radi toga još uvijek ne mogu u mirovinu iako im zdravstveno stanje to nalaže.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić odgovara zastupniku Jurišiću kako je njegova inicijativa odmah bila proslijeđena u ZZO te se čeka odgovor. Samim time, ni Odbor za zdravstvo se nije mogao sastati. Dakle, čim se dobije nekakav materijal djelovat će se u s kladu s tim.

Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Tomislav Pejić ističe kako i dalje stoji iza onoga što je napisao, ali ne bi išao u širinu teme zbog svih trenutnih procesa koji se još uvijek vode. Referirao se i na komentare oporbe na stanje u zdravstvenom sustavu po pitanju pandemije korona virusa ističući kako je sustav zdrav i funkcionalan, iako su pojedini propusti naravno uvijek mogući.

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić se referirao na to kako je zastupnik Jurišić optužio institucije da su involvirane u slučaj propisivanja ili izdavanja lijekova. Predsjednik Ćosić ističe kako je na vrijeme informiran da su redovitom, internom kontrolom utvrdili sumnju o mogućoj zlouporabi sustava te pokrenuli određene radnje te je utvrđen iznos financijske štete ZZO i ljekarna je vratila novac. Zatim je s tim upoznat i MUP u smislu moguće potrebe podnošenja kaznenih prijava. Sve institucije čija je to propisana nadležnost su uključene i nitko neće biti zaštićen od eventualne odgovornosti u ovom slučaju.

Zastupnik Zvonko Jurišić potvrđuje kako liječnici u ŽZH uistinu rade nadljudskim naporima (pogotovo u vremenu pandemije) te on kao zastupnik nije u svom govoru optužio liječnike i pojašnjava što je mislio pod pojmom institucija. Također, zastupnik ističe problematiku čekanja na MR radi čega pacijenti idu u privatne klinike, a proračun ZZO je sve veći kao i liste čekanja u bolnicama, do te mjere da se i ne može naručiti. Zastupnik se pita zašto se i o tome ne raspravlja na sjednicama Skupštine?

Ministar unutarnjih poslova David Grbavac se nadovezuje na riječi predsjednika Vlade Zdenka Ćosića ističući kako ništa neće ostati "pod tepihom". Policijski službenici rade po tom pitanju i sve činjenice će biti utvrđene. Odgovarajući na drugo pitanje, ministar Grbavac ističe kako je ova Vlada u proteklom razdoblju uplatila milijunske iznose (nakupljene otprije još za vrijeme kada je zastupnik Jurišić bio predsjednik Vlade ŽZH) za staž ne samo policijskih službenika nego i svih proračunskih korisnika. Problem je u tome što Mirovinsko osiguranje u ovom trenutku taj beneficirani radni staž još ne potražuje, ali rješenje će se naći, dodaje ministar Grbavac i zaključuje kako će se ljudima neupitno omogućiti odlazak u mirovinu.

Zastupnik Zvonko Jurišić iskazuje zadovoljstvo drugim dijelom odgovora ministra Grbavca i dodaje kako nije bilo potrebe spominjati vrijeme kada je on (zastupnik Jurišić) bio predsjednik Vlade ŽZH, a zastupnik to smatra sugestijom ministra financija. Potiče ministra Grbavca da pogleda obveze ŽZH iz 2015. godine - šezdeset milijuna KM. Kad je koalicijska Vlada završila mandat, dodaje Jurišić - obveze su bile četrdeset milijuna, te podsjeća da nije uplaćena ni '93.godina za 46 ljudi. Podsjeća ministra da je "obećao" kako će se to riješiti za mjesec/dva!

Predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke Zdenko Ćosić zastupniku Jurišiću odgovara kako nema ništa protiv da se na sjednicu Skupštine pozove netko iz ZZO i ponudi odgovore na sva potrebna pitanja. Dodaje kako se ne treba ostavljati u javnosti dojam da je tu nešto "mutno" i netransparentno te ne spomenuti činjenicu da je u to vrijeme ugovor sa Zavodom iznosio 450.000,00 KM, a danas je 1. 450 000,00 KM.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave ( skraćeni postupak)

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave (skraćeni postupak).

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave (skraćeni postupak).

Ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko ističe kako se ovim Zakon mijenjaju neke nove nadležnosti koje imaju pojedina tijela uprave, odnosno ministarstva. U ovom slučaju naglasak je stavljen na dopunu nekih riječi, s tim da je mijenjan cijeli članak jer su već neke izmjene rađene te bi te tri ili četiri riječi trebalo spojiti u jedno, pa se iz tog razloga išlo kroz izmjene i dopune. U MPIU su uvrštene neke nadležnosti koje taj resor već obavlja (registracija udruga i vođenje registra udruga ili izdavanje rješenja za odvjetnike po službenoj dužnosti). U resoru prostornog uređenja i graditeljstva je bitna izmjena - kulturno prirodna baština koja se do sad nalazila pri Ministarstvu obrazovanja. S ovim izmjenama dakle, to je regulirano.

Zastupnik Ivan Leko u ime Kluba zastupnika HDZ-a BiH ulaže sljedeće amandmane:

Zastupnik Ivan Leko Amandman prvi: u članku 1. kojim se mijenja članak 5. koji glasi: Uprava za državnu službu ŽZH obavlja poslove iz svoje nadležnosti uređene Zakonom - briše se. Obrazloženje: prilikom razmatranja nacrta, namjera predlagatelja bila je brisati stavke koji se odnose na Upravu za državnu službu ŽZH što nije napravljeno iz tehničkih propusta koji se ovim putem uklanjaju.

Rezultati glasovanja: Ivan Leko - Zastupnik - Amandman

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Zastupnik Ivan Leko Amandman drugi: Poglavlje 4. financijska sredstva mijenja se i glasi: za provedbu ovog Zakona nisu potrebna dodatna financijska sredstva. Obrazloženje: imajući u vidu Amandman 1. potrebno je bilo izmijeniti i dio obrazloženja koje se odnosi na Upravu za državnu službu ŽZH.

Rezultati glasovanja: Ivan Leko - Zastupnik - Amandman

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Ministar pravosuđa i uprave Kristijan Zovko ističe kako Vlada prihvaća amandmane i kako se radi o čisto tehničkoj grešci koja se dogodila prilikom dostave materijala za Skupštinu.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom ( skraćeni postupak)

Pomoćnica ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH Jelena Šimić ističe kako je bitni dio naveden u članku 8. ovog Zakona kojim se mijenja članak 183. starog Zakona po kojem je žena/majka koja nije u radnom odnosu imala novčanu potporu u trajanju od šest mjeseci u iznosu od 250,00 KM i sada se to vrijeme produžava na godinu dana. Drugi razlog izmjene je riješen člankom 7. pošto je bilo žalbi majki koje su bile u radnom odnosu na određeno vrijeme čime su rodilje gubile prava na primanje naknade po isteku ugovora. Izmjenom članka 182. žena majka po isteku ugovora ima pravo koristiti godinu dana porodiljnu naknadu iako je prestala raditi. Članci od 1. do 6. se odnose na udomiteljstvo ili smještaj u drugu obitelj djece bez roditelja ili starih osoba za koje se nema tko brinuti. Pomoćnica ministra zdravstva, rada i socijalne skrbi je pojasnila još neke detalje vezane za izmjene spomenutog Zakona.

Zastupnica Marija Lovrić se afirmativno osvrće na izmjenu ovog Zakona gdje su, prema njezinom mišljenju napravljeni veliki pomaci. Ističe kako bi joj bilo drago da je malo ranije imala uvid u predmetni Zakon jer bi uložila Amandman vezan za inicijativu o pronatalitetnoj politici da se majkama s četvero i više djece dodjeli neki vid naknade.

Zastupnik Dobroslav Bukmir kaže kako će Klub zastupnika HDZ 1990. svakako podržati ovaj Zakon, te zastupnici Lovrić govori kako nije potrebno hvaliti izmjene Zakona jer je učinjeno nešto logično što je trebalo svakako učiniti i prije. Referira se na sugestiju zastupnika Jurišića da se "pročisti" ovaj Zakon i smatra boljom konstataciju da bi bilo korisno da je i ranije donesen.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji ( skraćeni postupak)

Ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Mladen Begić ističe kako se ovdje radi o izmjenama i jednoj dopuni. Članak 2. Zakona glasi: u članku 36. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti supružnik umrlog razvojačenog branitelja do navršenih 57 godina života ukoliko ima prebivalište na području ŽZH te ukoliko ostvaruje mjesečne novčane prihode u iznosu manjem od 50% od minimalne mirovine isplaćene u Federaciji BiH za prosinac prethodne godine, te ako je umrli pripadnik oružanih snaga bio najmanje 12 mjeseci. Ministar Begić dodaje kako će ubuduće ovaj Zakon biti reguliran Federalnim propisom, te obrazlaže i izmjene koje se odnose na članak 1. i članak 3.

Zastupnica Marija Lovrić se afirmativno osvrće na relativno brzo rješavanje aktualne problematike te podsjeća kako je i ovdje riječ o njezinoj inicijativi iz prosinca 2021.

Zastupnik Dobroslav Bukmir konstatira kako je ministar Begić jedan od rijetkih ministara u aktualnoj Vladi ŽZH koji uvijek istupa osobno na Skupštini, odnosno ne šalje u svoje ime pomoćnike kako bi se obraćali Skupštini i javnosti.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

6. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Županiji Zapadnohercegovačkoj za razdoblje od 2022. do 2028. godine

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Županiji Zapadnohercegovačkoj za razdoblje od 2022. do 2028. godine.

Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova jednoglasno je prihvatio Prijedlog Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Županiji Zapadnohercegovačkoj za razdoblje od 2022. do 2028. godine.

Pomoćnik ravnatelja uprave civilne zaštite ŽZH Mladen Bošnjak ističe kako je ovdje riječ o planskom dokumentu koji se izrađuje nakon procjene ugroženosti područja ŽZH od prirodnih i drugih nesreća i predstavlja okvirni i temeljni dokument kojim će se u procesu razvoja sustava zaštite i spašavanja unaprijediti provedba Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, provedbe i drugi akti proistekli iz navedenog Zakona, odrediti smjerovi razvoja kroz provedbu konkretnih akcijskih planova i prioriteta, uskladiti i funkcionalno objediniti rješenja nositelja planiranja iz drugih zakona koji se odnose na ostvarivanje sadržaja mjera zaštite i spašavanja, osobito u ostvarivanju prevencije i postizanja spremnosti za odgovor na prirodne i druge nesreće na području ŽZH. Konkretiziranje svih zadaća utvrđeno u Programu razvoja završit će se u Planu zaštite i spašavanja županije koju treba donijeti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Programa razvoja. Ispoštovana je sva potrebna procedura.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu „Tekući prijenosi za političke stranke“

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu „Tekući prijenosi za političke stranke“.

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točki: Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu „Tekući prijenosi za političke stranke“.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti.

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točki: Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utemeljenju Šumsko – gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke

Ravnatelj šumsko-gospodarskog društva ŽZH d.o.o Ante Begić se obraća Skupštini ističući kako je potrebno, zbog usklađivanja djelatnosti da Skupština ŽZH kao osnivač šumsko-gospodarskog društva donese Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utemeljenju šumsko-gospodarskog društva što je Vlada ŽZH potvrdila na svojoj sjednici i uputila u skupštinsku proceduru. Zbog hitnosti postupka, jer Šumsko-gospodarsko društvo kod Unikredit banke ima jedan jedini račun i jednu djelatnost koja je po starome trgovina naftnim derivatima, postalo je upitno čime se konkretno bave što bi moglo utjecati zatvaranjem računa. Iz tog razloga je potrebno Odluku dostaviti Registracijskom sudu i ishoditi novo rješenje od Porezne uprave i Statistike. Ravnatelj Begić pojašnjava još neke pojedinosti vezane za ovu točku Dnevnog reda.

Zastupnik Zvonko Jurišić se pita što konkretno radi Šumsko-gospodarsko društvo? Zanima ga postoji li ikakvo izvješće o radu, kako se financiraju itd...

Ravnatelj šumsko-gospodarskog društva ŽZH d.o.o Ante Begić detaljno odgovara zastupniku Jurišiću da je ovdje riječ između ostalog o gospodarskom društvu za iskorištavanje šuma i izvođenje radova u šumarstvu na području ŽZH sa samostalnim financiranjem.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Tomislav Mandić, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Ante Pavlović, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Željko Dragićević, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ružica Galić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 21 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

Sjednica je završila s radom u 13 sati.

Unositelj podataka:

Nikola Bebek

Kreator softvera: Domagoj Skoko

Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^