Izvod iz zapisnika s 29. sjednice Skupštine

Zapisnici sjednica8.7.2022. 14:54:11

29. sjednica Skupštine održana je 17.5.2022. godine u Širokom Brijegu u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, s početkom rada u 11 sati.

Sjednicom je predsjedao Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić.

Tajnik Skupštine Julijana Šimović je u ime Stručne službe Skupštine prozvala zastupnike na 29. redovnoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Nazočnost na sjednici Skupštine:

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći zastupnici: Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić, Ivan Jelčić.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći zastupnici: Mirko Jelić, Tomislav Mandić, Ante Pavlović, Darko Kvesić, Željko Dragićević, Ružica Galić.

Ukupna nozočnost zastupnika: Nazočno: 17 izočno: 0 opravdano izočno: 6.

Sjednici Skupštine nazočni su sljedeći ministri: Ružica Mikulić - ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Kristijan Zovko - ministar pravosuđa i uprave, Tomislav Pejić - ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, Mladen Begić - ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, David Grbavac - ministar unutarnjih poslova.

Sjednici Skupštine opravdano su izočni sljedeći ministri: Toni Kraljević - ministar financija Županije Zapadnohercegovačke, Dario Sesar - ministar gospodarstva, Miroslav Ramljak - ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Zdenko Ćosić - predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Ukupna nozočnost ministara: Nazočno: 5 izočno: 0 opravdano izočno: 4.

Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić predložio je slijedeći dnevni red, koji je usvojen jednoglasno.

Dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika s 28. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
2.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
3.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Stručne komisije za davanje mišljenja pri izdavanju lokacijske dozvole iz nadležnosti Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke,
4.Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje siječanj-ožujak 2022. godine,
5.Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu,
6.Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobraniteljstva za 2021. godinu,
7.Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za 2021. godinu.

1. Usvajanje Zapisnika s 28. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Nitko od navedenih zastupnika nije se javio za raspravu po navedenoj točki: Usvajanje Zapisnika s 28. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 17 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

Zastupnica Marija Lovrić podnosi inicijativu za dopunu i izmjenu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji. Obraća se ministru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Mladenu Begiću te predlaže izmjenu članka 36. stavak 2., odnosno uklanjanje godina starosti (trenutno određenih 57) zbog prepreka pri ostvarivanju prava supružnika. Događa se nemogućnost ostvarivanja čak ni egzistencijalne naknade kao ni mirovine, te navedeni supružnici ostaju bez ikakvih primanja ističe Lovrić. Pošto je ustanovljeno kako nema puno tih supružnika i kako ne bi došlo do velikog prekoračenja iznosa u Proračunu, zastupnica smatra ovu inicijativu opravdanom i uručuje ju ministru Begiću.

Zastupnica Marija Lovrić ističe kako je dobila odgovor ministrice obrazovanja Ružice Mikulić na zastupničko pitanje koje je postavila na prošloj sjednici i nada se kako će to uskoro biti riješeno reformom. Također pita ministra, može li se napraviti popis svih parafiskalnih nameta koji postoje u ŽZH te da se da zastupnicima na uvid.

Zastupnik Dobroslav Bukmir nije suglasan sa zastupnicom Lovrić oko broja godina - za muškarce ostaje broj godina, a za udovice to ne vrijedi, tvrdi zastupnik dodajući kako zna za nekoliko udovica koje su ostvarile spomenuta prava i to s manjim brojem godina.

Ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Mladen Begić odgovara kako nema nikakvih prepreka, nikakve dobne granice dakle nema, osim prihodovne - uvjet je da ne premašuje 200 KM. I jedan i drugi Zakon su napravljeni kao i Instrukcija - na federalnoj i na županijskoj razini, objavljeni u Službenim novinama i dostavljeni svim gradskim i općinskim službama za branitelje.

Zastupnik Zvonko Jurišić ističe kako su u tijeku predizborne pripreme tehničke naravi: potpisi, uplate, prijave itd. Referira se na Odluku i Zaključak HNS-a u kojem su sve stranke koje su nazočne i ovdje u Skupštini članice HNS-a i gdje je zaključeno da za člana predsjedništva BiH bude jedan kandidat (što su sve članice i podržale) te da to bude kandidat na prijedlog HDZ-a BiH o čemu će raspravljati članice HNS-a. Zastupniku Leki i predsjedniku Kluba zastupnika HDZ-a BiH i županijskog HDZ-a sugerira da predloži aktualnog predsjednika Vlade Zdenka Ćosića kao kandidata za člana predsjedništva BiH jer među dosadašnjim članovima predsjedništva nikad nije bio čovjek iz Zapadnohercegovačke županije. Referirajući se na izlaganje predsjednika Ćosića na Danu branitelja, zastupnik Jurišić ističe kako Ćosić poznaje povijesne činjenice iz '91. i '92., a o čemu aktualni predstavnici hrvatskog naroda i ne znaju baš puno jer su bili na 'drugoj strani'. Zastupnik misli da je predsjednik Ćosić čovjek koji može uspostaviti konkretan i pošten dijalog kada treba donijeti sve ove stvari kao što su djelomične izmjene Ustava BiH i Izbornog zakona. Zastupnik također dodaje kako je po njegovom mišljenju Zdenko Ćosić kompetentna osoba za ovo te kako bi se izvanredno snašao na mjestu člana predsjedništva.

Zastupnik Zvonko Jurišić komentira odgovor ministrice obrazovanja Ružice Mikulić zastupnici Mariji Lovrić. Zastupnik smatra kako je jako malo rečeno za sve i komentira brojne pojedinosti iz njezinog odgovora, između ostalog ocjenjivanje prosvjetnih djelatnika i ravnatelja škola kao i o savjetnicima iz Zavoda za odgoj i obrazovanje itd.

Zastupnik Zvonko Jurišić se obraća ministru Davidu Grbavcu po pitanju umirovljenja policijskih službenika o čemu je bila riječ na prošloj sjednici. Zastupnik predočava jedno takvo rješenje iz HBŽ-a u vezi umirovljenja nekih policijskih službenika u razdoblju od '92. do'96. koji su obavljali poslove ovlaštene službene osobe u ustrojbenim jedinicama pridruženima sastavu MUP-a od '97. i tu odluku je donijela Vlada.

Zastupnik Ivan Leko se referira na konstataciju zastupnika Jurišića i ističe kako su stranke HNS-a odlučile da će člana predsjedništva BiH kandidirati HDZ te dodaje kako će svi organizacijski dijelovi te stranke biti uključeni u određivanju imena kandidata, a sigurno će biti osoba koja 'zna odgovoriti u trenutku' zaključuje zastupnik Leko.

Ministar unutarnjih poslova David Grbavac odgovara zastupniku Jurišiću kako će se Vlada potruditi naći rješenje slično onome iz HBŽ-a.

Zastupnik Dobroslav Bukmir komentira neaktivnosti pojedinih ministara na sjednicama, odnosno njihovu nenazočnost.

Status točke dnevnog reda: Nije definirano.

3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Stručne komisije za davanje mišljenja pri izdavanju lokacijske dozvole iz nadležnosti Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Stručne komisije za davanje mišljenja pri izdavanju lokacijske dozvole iz nadležnosti Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke.

Povjerenstvo za izbor i imenovanja je prihvatilo Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Stručne komisije za davanje mišljenja pri izdavanju lokacijske dozvole iz nadležnosti Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke.

Djelatnik ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Branko Širić je ukratko obrazložio ovu točku Dnevnog reda.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 17 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

4. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje siječanj-ožujak 2022. godine

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje siječanj-ožujak 2022. godine.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić ukratko pojašnjava o čemu je riječ - na početku godine su utvrđeni kriteriji za raspodjelu sredstava, a sada je donesena i Odluka.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu.

Predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić između ostalog obrazlaže kako je rad Skupštine transparentan i vidljiv na službenoj web stranici ove institucije koja prati aktivnost zastupnika i radnih tijela Skupštine (odbori i povjerenstva) te je sve dostupno javnosti. Aktivnost zastupnika veća je za 21%.

Zastupnik Zvonko Jurišić ističe kako je kod Ministarstva obrazovanja sve 'crveno', odnosno aktivnost je jako slaba za razliku od ostalih ministarstava.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 17 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobraniteljstva za 2021. godinu

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobraniteljstva za 2021. godinu.

Županijski pravobranitelj Mate Lončar pojašnjava kako je riječ o 873 predmeta o radu - 283 predmeta su riješena, 590 neriješeno, u odnosu na prethodno razdoblje manje je 90 predmeta, od toga parničnih 10 i ovršnih 8. Bitni za Županiju su parnični i ovršni jer se odnose na Proračun ističe Lončar i dodaje kako je tijekom 2021. ukupna vrijednost pravomoćno završenih parničnih predmeta u kojima je Županija tužena 295.628,67 KM - ukupno 19 parničnih predmeta. Od ovog iznosa uspjelo se obraniti 147.115,75, a izgubljeno je 148.512,92 KM. Od izgubljenih predmeta bitna je struktura ova dva predmeta koja nose skoro 142.997,00 KM. Ukupna vrijednost svih parničnih nepravomoćnih predmeta je 3.984 926,23 KM.

Zastupnik Dobroslav Bukmir se afirmativno osvrće na izlaganje pravobranitelja Lončara i komentira neke dijelove.

Zastupnik Zvonko Jurišić se prisjeća kako je lani imao velike primjedbe na Izviješće pravobranitelja Lončara, no ove godine je stanje ipak drukčije. Ovogodišnje Izvješće je jasno i koncizno, dodao je Jurišić i nastavio kako u ovom obliku uvijek treba raditi Izviješće. Referira se na dopis pravobranitelja Lončara kojeg su svi zastupnici u Skupštini dobili, a riječ je o plaćama Pravobraniteljstva koje se još nisu povećale.

Zastupnik Ivan Damjanović upozorava na tehničku grešku u Izviješću pravobranitelja Lončara. Riječ je o tome da se ne podudara broj riješenih i neriješenih parničnih postupaka (prva stranica), ali se slaže u nastavku u tablici. Zastupnik se osvrće na Centar za socijalni rad Široki Brijeg - presuda je postala pravomoćna. Traži pojašnjenje.

Županijski pravobranitelj Mate Lončar u svom odgovoru ističe vezano za Alfu kako je presuda dobivena u prvom stupnju. Kad je riječ o Centru za socijalni rad Široki Brijeg - bila je tužba i Vrhovni sud je okrenuo presudu i ŽZH je tu oslobođena te su oni tužili ŽZH ističe pravobranitelj Lončar i dodaje kako su izgubili spor; riječ je o primjeni prava.

Zastupnik Dobroslav Bukmir Konstatira za sebe kako je prepametan te kako prati sve aktualnosti. Afirmativno se osvrće na Izviješće Pravobraniteljstva.

Zastupnica Ivana Zrimšek-Šaravanja također hvali konciznost i jasnoću Izviješća pravobranitelja Lončara te se referira na dio Izviješća za koji smatra da je Pravobraniteljstvo bilo u potpunosti solidarno kad se mora odgovarati za nešto tuđe. Zastupnicu zanima mijenja li se to, prelazi li to sada na fizička lica, kakvo je trenutno stanje po tom pitanju, odgovara li Pravobraniteljstvo potpuno bez ijednog fizičkog lica? Zastupnica postavlja i drugi upit vezan za Visokog predstavnika Christiana Schmidta, odnosno to što je on donio Odluku o prijenosu imovine s kantona/županija na državu BiH. Zastupnicu zanima ima li BiH katastar i grunt i na što će država upisati tu imovinu, odnosno kako se županije mogu obraniti od toga, što to sada točno znači pita se Zrimšek Šaravanja? Znači li to da oni sada mogu pripisati imovinu u, primjerice Ljubuškom na državu, te kako se Županija od toga može obraniti?

Županijski pravobranitelj Mate Lončar odgovara kako je Pravobraniteljstvo upravo iniciralo izmjene ovog Zakona koji je Skupština i donijela, riječ je o Zakonu o ustanovama koji je bio malo 'nespretan'. Županija je po tom starom Zakonu odgovarala neograničeno solidarno za sve obveze ustanova- Dom zdravlja Široki Brijeg napravi manjak dva milijuna konvertibilnih maraka, Županija odgovara za nj, ili škola ili Ceste ili Ljekarne što su bile. Lončar nastavlja kako je Vlada reagirala kod slučaja Ceste, ali treba i kod drugih, Statutom kojim bi se odgovaralo do određenog iznosa. Primjerice - odgovornost je ograničena do 2.000,00 KM (slučaj Ceste). Ako iznos bude veći, Županija ne snosi odgovornost za više.

Županijski pravobranitelj Mate Lončar se referira na spomenutu Odluku visokog predstavnika te ističe kako je on propisao na što se odnosi zabrana i što je državna imovina: 1.nepokretna imovina koja pripada državi BiH na osnovu međunarodnog sporazuma o pitanjima sukcesije 2. nepokretna imovina na koju je pravo raspolaganja i upravljanja imala bivša SR BiH do 31.12.1991., poljoprivredno zemljište koje državnom imovinom smatra Ustavni sud BiH te rijeke, šume i šumsko zemljište koje Ustavni sud BiH u svojim odlukama u predmetima u9/19 i u4/21 utvrdio kao državno vlasništvo. Tu je sad problem jer na terenu ŽZH postoje poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište koje se bezuspješno pokušalo upisati na Županiju i nije se uspjelo jer je ranije Skupština donijela Odluku 2018. koju Sud nije poštivao.

Zastupnica Marija Lovrić smatra, koliko je shvatila, da na ovaj način država praktički može legalno uzimati šume i obradivo zemljište, a to su najvažniji resursi koje jedna zemlja može imati. Pita se kolika je stvarna vrijednost takvih površina?

Županijski pravobranitelj Mate Lončar odgovara kako najviše šumskog terena imaju Posušje i Široki Brijeg, a obradivog zemljišta Ljubuški: 1.380 000 kvadrata se uspjelo upisati u posjed ŽZH. Lončar smatra kako Sud to može uknjižiti na Županiju. Primjerice Vinarija Ljubuški nije ušla u privatizaciju (20 000 kvadrata da, ostalo ne). Završen je stečaj Duhanoprodukta Grude - svi vjerovnici su podmireni i ostale su 92.300,00 KM i oko 5 000 kvadrata zemljišta i preko 300 000 kvadrata će se upisati na ŽZH. Ostaje vidjeti što je s vlasništvom, jesu li obeštećene te fizičke osobe ili ne. Dakle, slučaj sličan onom iz Ljubuškog oko upisa. Ostaje za vidjeti hoće li se u tome uspjeti, zaključuje pravobranitelj Lončar.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 17 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za 2021. godinu

Izjašnjavanje odbora:

Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za 2021. godinu.

Zastupnik Zvonko Jurišić izražava žaljenje što predsjednik Nezavisnog odbora nije nazočan trenutno na sjednici Skupštine ŽZH jer je zastupnik prošli put diskutirao otkad je bilo ovo Izviješće za prethodnu godinu (o radu Nezavisnog odbora) gdje se tada u svom Izviješću sam predsjednik više bavio onime što treba raditi Skupština - raspisivanje natječaja za Odbor (da ga nije bilo), pa poništen natječaj. Zastupnik konstatira kako su sada stvari napisane i stavljen djelokrug rada po pravilnicima temeljem MUP-a i temeljem Zakona o policijskim službenicima i ovo je otprilike Izviješće koje zanima zastupnike i možda bi bilo bolje, smatra Jurišić, da su u postotcima izraženi broj smrtnih slučajeva, teških prometnih nesreća i kršenje javnog reda i mira te ističe jednu manju zamjerku pri kraju samog Izviješća vezanu za potpis Drage Martinovića.

Zastupnik Dobroslav Bukmir afirmativno se osvrće na sadržaj Izviješća i rad Nezavisnog odbora.

Glasovanje po ovoj gore navedenoj točki dnevnog reda:

Za: Ivan Jelčić, Stipe Bešlić, Marija Rašić, Marko Radić, Marija Lovrić, Milan Ševo, Ivan Leko, Ivana Barišić, Ivana Zrimšek-Šaravanja, Klaudija Skoko, Dobroslav Bukmir, Damir Jurišić, Ivan Damjanović, Žana Martinović, Zvonko Jurišić, Ivo Sesar, Stjepan Vlašić.

Ukupno: Za: 17 protiv: 0 suzdržani: 0.

Status točke dnevnog reda: Usvojeno.

Sjednica je završila s radom u 12 sati.

Unositelj podataka:

Nikola Bebek

Kreator softvera: Domagoj Skoko

Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^