Priopćenje za javnost sa 7. redovne sjednice Skupštine ŽZH

Priopćenja sa sjednica28.4.2023. 15:52:18

Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke sazvana je i održana sedma redovna sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, u Širokom Brijegu u petak 28. travnja 2023. godine, s početkom rada u 1300 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. Kao i uobičajeno, predsjedavao je Ivan Jelčić – predsjednik Skupštine ŽZH koji je nazočne, nakon prozivke zastupnika i konstatiranja postojanja kvoruma u odlučivanju, upoznao s predloženim Dnevnim redom. U materijalima koje su zastupnici pravovremeno dobili na uvid nakon održanog Kolegija Skupštine, i koji su također dostupni javnosti na službenoj web stranici Skupštine ŽZH, između ostalog bio je i Zapisnik s prošle sjednice koji je nakon rasprave usvojen kao prva točka Dnevnog reda. Druga točka koja uobičajeno daje priliku zastupnicima postavljati upite, davati primjedbe i sugestije i na ovoj sjednici je bila sadržajna, demokratska i konstruktivna.

Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o zaštiti obitelji s djecom (skraćeni postupak) – treća točka dnevnog reda koju je obrazložila predstavnica Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Jelena Šimić nakon rasprave usvojena je jednoglasno.

Na ovoj sjednici je također odlučeno da Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu kojeg je nazočnima približio predstavnik Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Blago Senjak mora ići na javnu raspravu koja će se održati uskoro. Zastupnik Zrinko Čuvalo (Hrvatska stranka prava HB i BiH) je uložio Amandman na ovaj Nacrt Zakona koji Vlada nije prihvatila, a zastupnici u Skupštini nisu usvojili većinom glasova. Nacrt Zakona je usvojen s dva glasa suzdržana.

Razmatrana su još tri Nacrta Zakona: o zaštiti na radu (usvojen jednoglasno), o mirnom rješavanju radnih sporova (jednoglasno) i o reprezentativnosti sindikata i udruga poslodavaca (jednoglasno). Sva tri je prethodno obrazložio predstavnik Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Blago Senjak.

Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č. 61/76-D20a upisane u z.k. uložak broj: 312 k.o SP _LISE usvojen je većinom glasova nakon kratkog obrazloženja predsjednika Vlade Predraga Čovića.

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnovicama, stopama i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za Zapadnohercegovačku Županiju, bio je deveta točka Dnevnog reda koju je obrazložio predstavnik Zavoda za ZO ŽZH Josip Luburić , a usvojena je jednoglasno.

Sljedeću, desetu točku - Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje siječanj-ožujak 2023. godine, ukratko je pojasnio predsjednik Skupštine ŽZH Ivan Jelčić, a usvojena je s dva glasa protiv.

Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu kao jedanaestu točku također je obrazložio predsjednik Jelčić te je nakon rasprave glasovanjem konstatirano kako je usvojena jednoglasno.

Županijski pravobranitelj Mate Lončar nazočnima je približio posljednju točku Dnevnog reda sedme redovne sjednice Skupštine ŽZH - Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobraniteljstva za 2022. godinu koja je usvojena uz dva glasa suzdržana.

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^