Priopćenje za javnost s 15. redovne sjednice Skupštine ŽZH

Priopćenja sa sjednica29.5.2024. 12:51:29

Zastupnici u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke sudjelovali su u radu 15. redovne sjednice koja se održala u Širokom Brijegu u skupštinskoj dvorani (Stjepana Radića 37 b), u utorak 28. svibnja, s početkom rada u 10 sati. Uobičajena skupštinska procedura koja podrazumijeva točke Dnevnog reda sastavljenog od Prijedloga zakona (3), Prijedloga odluka (5) i Prijedloga zaključaka (5) koje je Vlada ŽZH na svojim prethodnim sjednicama usvojila i uputila u daljnju skupštinsku proceduru, također je sadržavala i usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Skupštine ŽZH kao i aktualni sat, odnosno točku za vrijeme koje zastupnici upućuju svoja pitanja, primjedbe i sugestije.

Nakon što je evidentiranjem nazočnosti zastupnika konstatirano postojanje kvoruma u odlučivanju (od 23 nazočno je 22 zastupnika), kao prva točka Dnevnog reda razmatran je Zapisnik s prethodne sjednice, koji je jednoglasno usvojen.

Druga točka – Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi rezultirala je raspravama pojedinih zastupnika koji su se referirali na politička, gospodarska ili društvena pitanja potaknuta aktualnim događajima vezanim za navedena područja.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u Županiji Zapadnohercegovačkoj – (skraćeni postupak) kao treću točku Dnevnog reda obrazložio je pomoćnik ministrice obrazovanja, znanosti, kulture i športa Mario Mikulić, izdvojivši ujednačavanje udžbenika na području ŽZH. Zastupnik Tomislav Bandić (HRS) je uložio amandman kojeg je Vlada ŽZH odbila, a zastupnici u Skupštini ŽZH većinom glasova nisu usvojili. U ime Kluba zastupnika HDZ BiH amandman je uložio zastupnik Ivan Leko, koji je Vlada ŽZH prihvatila, a zastupnici u Skupštini ŽZH usvojili većinom glasova. Ovu točku Dnevnog reda uz usvojeni amandman podnesen od strane Kluba zastupnika HDZ BiH, zastupnici su jednoglasno usvojili.

Četvrta točka: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi (skraćeni postupak), usvojena je uz jedan glas suzdržan (Tomislav Bandić HRS), a zastupnicima ju je približio pomoćnik ministrice obrazovanja, znanosti, kulture i športa Mario Mikulić, istaknuvši implementaciju kurikula koji je sam po sebi širi pojam od nastavnog plana, te važnost opremanja škola didaktičkom opremom. U ime Kluba zastupnika HDZ BiH četiri amandmana je uložio zastupnik Ivan Leko, koje je Vlada ŽZH prihvatila, a zastupnici u Skupštini ŽZH jednoglasno usvojili. Također je jednoglasno usvojen i Zaključak kojim se Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa, do kraja sljedeće školske godine, obvezuje donijeti Zakon o osnovnom obrazovanju.

Obrazloženje za 5. Točku - Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi (skraćeni postupak) predstavio je pomoćnik ministrice obrazovanja, znanosti, kulture i športa Mario Mikulić. U ime Kluba zastupnika HDZ BiH četiri amandmana je uložio zastupnik Ivan Leko, koje je Vlada ŽZH prihvatila, a zastupnici u Skupštini ŽZH jednoglasno usvojili. Potom je glasovanjem konstatirano kako je ova točka Dnevnog reda usvojena uz jedan glas suzdržan (Tomislav Bandić HRS). Također je jednoglasno usvojen i Zaključak kojim se Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa, do kraja sljedeće školske godine obvezuje donijeti Zakon o srednjoškolskom obrazovanju.

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke nazočnima je ukratko obrazložila ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo ŽZH Andrea Jurić, a glasovanjem je konstatirano jednoglasno usvajanje.

Uslijedilo je obrazlaganje i usvajanje triju Prijedloga Odluka o davanju suglasnosti na statute Javnih ustanova Domova zdravlja u Ljubuškom, Širokom Brijegu i Grudama. Obrazložili su ih: Ivan Landeka u ime DZ Ljubuški, Ivan Kutle u Ime DZ Široki Brijeg te Vesna Boban u ime DZ Grude, te je konstatirano jednoglasno usvajanje ovih točaka Dnevnog reda.

Nakon kraćeg pojašnjenja Prijedloga Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu „Tekući prijenosi za političke stranke“ od strane predsjednika Skupštine ŽZH Ivana Jelčića, glasovanjem su konstatirana četiri glasa suzdržana: Zvonko Jurišić (HSP BiH), te tri neovisna zastupnika: Zdravko Herceg, Ante Pavlović i Željko Dragićević.

Zastupnici su zatim razmatrali i usvajali sljedećih pet Prijedloga Zaključka: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 01.01.-31.12.2023. godine kao 11. točka Dnevnog reda, a detaljno ju je obrazložila ministrica financija u Vladi ŽZH Blagica Leko . Usvojena je uz jedan glas protiv (Tomislav Bandić HRS).

Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 2019. do 2022. godine, obrazložio je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša u Vladi ŽZH Zvonimir Širić, a usvojen je uz jedan glas suzdržan (Tomislav Bandić HRS) kao 12. točka Dnevnog reda.

Točka 13. - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu nazočnima je približio predsjednik Skupštine ŽZH Ivan Jelčić, a usvojena je uz jedan glas suzdržan (Tomislav Bandić HRS).

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu obrazložio je predsjednik Vlade ŽZH Predrag Čović, a usvojen je jednoglasno.

Posljednja, 15. točka Dnevnog reda 15. redovne sjednice Skupštine ŽZH odnosila se na Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Nezavisnog odbora za izbor i revizije za 2023. godinu. Nazočnima ju je približio predstavnik Nezavisnog odbora za izbor i revizije za 2023. godinu Leo Leko, te je glasovanjem zastupnika konstatirano jednoglasno usvajanje.

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ŽZH

Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^