Poziv na 14. redovnu sjednicu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Sjednice Skupštine15.3.2024. 13:58:21

Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br. 10/03), s a z i v a m 14. redovnu sjednicu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja će se održati u petak 22. ožujka 2024. godine, s početkom rada u 1000 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (zgrada Županije Zapadnohercegovačke - prizemlje), za koju predlažem s l i j e d e ć i:

Dnevni red

 1. Pregledaj... Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
 2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,
 3. Pregledaj... Prijedlog Zakona o prostornom uređenju,
 4. Pregledaj... Prijedlog Zakona građenju,
 5. Pregledaj... Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom ( skraćeni postupak),
 6. Pregledaj... Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine,
 7. Pregledaj... Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č. 8661/82 k.o. Donji Mamići,
 8. Pregledaj... Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu „ tekuće prijenose za političke stranke“,
 9. Pregledaj... Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti,
 10. Pregledaj... Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju liste zastupnika po nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti,
 11. Pregledaj... Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu,
 12. Pregledaj... Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobraniteljstva za 2023. godinu.

S poštovanjem,

Predsjednik Skupštine
Ivan Jelčić

Naše općine...

Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg

Grad Široki Brijeg je grad u južnom dijelu Bosne i Hercegovine i središte Zapadnohercegovačke Županije.

Ljubuški

Grad Ljubuški

Grad Ljubuški pripada primorskoj, mediteranskoj i nizinskoj Hercegovini.

Posušje

Općina Posušje

Općina Posušje zauzima površinu od 461 km² i nalazi se u Zapadnohercegovačkoj Županiji.

Grude

Općina Grude

Općina Grude smještena je na samoj granici Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske.

Kontakti zdravstvenih ustanova u ŽZH...

 • telefon

  Dom zdravlja Široki Brijeg

  039/704-926

 • telefon

  Dom zdravlja Ljubuški

  039-831-514

 • telefon

  Dom zdravlja Posušje

  039-681-124; 039-681-689

 • telefon

  Dom zdravlja Grude

  039-662-162

 • telefon

  Uprava civilne zaštite ZHŽ

  039-661-377

 • telefon

  Zavod za javno zdravstvo ZHŽ (ZZJZ)

  039-661-702

^